Висновок комітету 05.09.2018

Скорочений текст: Комітет на своєму засіданні 05 вересня 2018 року, (протокол № 122) прийняв рішення, що проект Закону України про внесення зміни до Закону України «Про запобігання корупції» щодо підвищення ролі уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції (реєстр. № 8375), відповідає вимогам антикорупційного законодавства та рекомендує Верховній Раді України за результатами розгляду його в першому читанні відхилити

Формалізований текст: Відхилити