Висновок Головного науково-експертного управління 31.10.2018

Скорочений текст: Поданий законопроект системно пов'язаний із проектом Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо призначення пенсій за віком на пільгових умовах» ( № 8561 від 05.07.2018 р.), та є похідним від нього, Головне управління вважає, що рішення щодо поданого законопроекту має прийматися за результатами розгляду законопроекту № 8561.

Формалізований текст: Не зазначено