Висновок комітету 05.06.2019

Скорочений текст: Рекомендувати прийняти законопроект за основу.

Формалізований текст: Прийняти за основу