Висновок комітету до другого читання 30.10.2019

Скорочений текст: (протокол № 10) Рекомендувати Верховній Раді: 1) законопроект за № 2283 прийняти у другому читанні та в цілому як закон в остаточній редакції щодо тексту законопроекту, викладеній Комітетом у порівняльній таблиці до законопроекту, а також з урахуванням підтриманих пропозицій щодо змін бюджетних показників у додатках до законопроекту, які формалізовані і згруповані у листі-висновку Комітету; 2) доручити Комітету з питань бюджету разом з Міністерством фінансів за участю Головного юридичного управління Апарату Верховної Ради у разі прийняття законопроекту за № 2283 в цілому як закону забезпечити оформлення і візування додатків до відповідного закону з урахуванням рішення Верховної Ради.

Формалізований текст: Прийняти в другому читанні та в цілому