Висновок Комітету з питань бюджету 27.11.2019

Скорочений текст: За наслідками розгляду Комітет прийняв рішення, що законопроект матиме вплив на показники бюджету (призведе до зменшення доходів державного бюджету і місцевих бюджетів відповідно від ПДВ, податку на прибуток підприємств, податку на доходи фізичних осіб, рентної плати, податку на майно, а також потребуватиме додаткових видатків державного бюджету для компенсації втрат доходів місцевих бюджетів).

Формалізований текст: Впливає на показники бюджету