Висновок комітету 30.10.2019

Скорочений текст: Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 2 частини першої статті 114 Регламенту Верховної Ради України проект Закону про внесення змін до Розділу ХІІ "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про освіту" щодо порядку реалізації збільшення посадового окладу педагогічного працівника (реєстр. № 1158 від 29.08.2019 ), поданий народним депутатом Д. Шпеновим, відхилити.

Формалізований текст: Відхилити