Висновок комітету 06.04.2005

Скорочений текст: Схвалити узгоджений единий проект Закону, рекомендувати Верховній Раді України прийняти його у другому читанні та в цілому як Закон.

Формалізований текст: Не зазначено