Висновок Комітету з питань бюджету 18.12.2019

Скорочений текст: За наслідками розгляду Комітет прийняв рішення, що: 1) законопроект матиме вплив на показники бюджету (призведе до зменшення доходів державного та місцевих бюджетів відповідно від податку на прибуток підприємств, податку на додану вартість, ввізного мита, плати за землю та потребуватиме додаткових видатків державного бюджету для компенсації втрат доходів місцевих бюджетів у разі узгодження відповідної законодавчої ініціативи з нормами Податкового кодексу України та прийняття законопроекту за реєстр. № 2408, а також може потребувати додаткових витрат обласного бюджету Одеської області на функціонування органів управління СЕЗ). 2) рекомендувати Комітету з питань економічного розвитку при доопрацюванні законопроекту виключити друге речення частини четвертої статті 6 законопроекту (щодо цільового спрямування плати за реєстрацію суб’єктів СЕЗ), як таке, що не відповідає вимогам Бюджетного кодексу України (зокрема, статтям 1, 7 і 13).

Формалізований текст: Впливає на показники бюджету, потребує узгодження з бюджетним законодавством