Висновок Комітету з питань бюджету 18.12.2019

Скорочений текст: За наслідками розгляду Комітет прийняв рішення, що законопроект матиме вплив на показники бюджету (призведе до збільшення доходів державного бюджету від акцизного податку, а також може потребувати додаткових видатків державного бюджету на адміністрування такого податку контролюючими органами залежно від вжитих цими органами заходів щодо економного і ефективного використання бюджетних коштів та практики застосування даної законодавчої ініціативи).

Формалізований текст: Впливає на показники бюджету