Висновок Комітету з питань бюджету 18.12.2019

Скорочений текст: За наслідками розгляду Комітет прийняв рішення, що законопроект матиме вплив на показники бюджету (призведе до зменшення доходів бюджету від плати за ліцензії на право зберігання пального, може призвести до збільшення доходів бюджету від штрафів у разі виявлення відповідних порушень законодавства, а також може потребувати додаткових видатків державного бюджету на впровадження та адміністрування системи декларування суб’єктами господарювання місць зберігання пального залежно від практики застосування даної законодавчої ініціативи).

Формалізований текст: Впливає на показники бюджету