Висновок Комітету з питань бюджету 18.03.2020

Скорочений текст: За наслідками розгляду Комітет прийняв рішення, що законопроект матиме вплив на показники бюджету (може призвести до збільшення доходів державного бюджету від податку на додану вартість, штрафів (у разі виявлення відповідних порушень законодавства), а також може потребувати додаткових видатків державного бюджету на адміністрування відповідного податку залежно від вжиття контролюючими органами заходів щодо економного і ефективного використання бюджетних коштів та практики застосування даної законодавчої ініціативи).

Формалізований текст: Впливає на показники бюджету