Висновок Головного науково-експертного управління 02.04.2020

Скорочений текст: Поданий законопроект системно пов'язаний з проектом Закону України «Про внесення змін до деяких законів України стосовно покращення інвестиційного клімату (щодо скасування державної реєстрації договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність)» (реєстр. № 3221 від 16.03.2020) та є похідним від нього, Головне управління вважає, що рішення щодо поданого законопроекту має прийматися за результатами розгляду законопроекту реєстр. № 3221.

Формалізований текст: Головне управління вважає, що рішення щодо поданого законопроекту має прийматися за результатами розгляду іншого законопроекту, з яким внесений законопроект системно пов'язаний та є похідним від нього