Висновок Комітету з питань бюджету 18.05.2020

Скорочений текст: Законопроект матиме вплив на показники бюджету (потребуватиме додаткових видатків державного бюджету на створення та забезпечення діяльності Агентства, а також може призвести до зменшення доходів державного бюджету через податкове стимулювання шляхом звільнення підприємств від сплати податків, може потребувати додаткових витрат державного бюджету для компенсації втрат місцевих бюджетів у разі звільнення підприємств від податків, які є доходами місцевих бюджетів, і для відшкодування збитків інвестора у разі настання гарантійного випадку залежно від практики застосування даної законодавчої ініціативи). У разі прийняття відповідного закону до 15 липня 2020 року він має вводитися в дію не раніше 1 січня 2021 року, а після 15 липня 2020 року – не раніше 1 січня 2022 року (або 1 січня наступного за цим року залежно від часу прийняття закону). Рекомендувати Комітету з питань економічного розвитку при доопрацюванні законопроекту привести його положення у відповідність до норм Бюджетного кодексу України.

Формалізований текст: Впливає на показники бюджету, потребує узгодження з бюджетним законодавством