Висновок Головного науково-експертного управління 02.06.2020

Скорочений текст: На розгляді Верховної Ради України знаходиться проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів щодо меценатської діяльності у сфері спорту» (реєстр. № 3498 від 18.05.2020), яким передбачені зміни до Закону України «Про фізичну культуру і спорт», на який у проекті, що розглядається, містяться численні відсильні норми, що дає підстави вважати внесений проект системно пов'язаним з проектом реєстр. № 3498 та похідним від нього. Головне управління вважає, що рішення щодо внесеного проекту має прийматися за результатами розгляду проекту реєстр. № 3498.

Формалізований текст: Головне управління вважає, що рішення щодо поданого законопроекту має прийматися за результатами розгляду іншого законопроекту, з яким внесений законопроект системно пов'язаний та є похідним від нього