Висновок Комітету з питань бюджету 03.06.2020

Скорочений текст: За наслідками розгляду Комітет прийняв рішення, що законопроект матиме вплив на показники бюджету (може призвести до зменшення доходів державного та місцевих бюджетів від податку на прибуток підприємств, податку на доходи фізичних осіб, військового збору, податку на майно, митних платежів та потребуватиме додаткових видатків державного бюджету для компенсації втрат доходів місцевих бюджетів у разі унормування відповідних податкових пільг у Податковому та Митному кодексах України, а також може потребувати додаткових видатків місцевих бюджетів на функціонування органів управління ВЕЗ залежно від практики застосування даної законодавчої ініціативи).

Формалізований текст: Впливає на показники бюджету