Висновок Комітету з питань бюджету 03.06.2020

Скорочений текст: За наслідками розгляду Комітет прийняв рішення, що законопроект матиме вплив на показники бюджету (призведе до зменшення доходів державного та місцевих бюджетів від податку на прибуток підприємств, податку на доходи фізичних осіб, військового збору, митних платежів і податку на майно та потребуватиме додаткових видатків державного бюджету для компенсації втрат доходів місцевих бюджетів з урахуванням прийняття законопроекту за реєстр. № 3183).

Формалізований текст: Впливає на показники бюджету