Висновок Комітету з питань інтеграції України з Європейським Союзом 02.07.2020

Скорочений текст: Проєкт Закону у запропонованій редакції послаблює рівень охорони праці, звужує обсяг прав та гарантій представників працівників у порівнянні з чинним національним законодавством, веде до послаблення правового механізму захисту прав та законних інтересів працівників, що не відповідає зобов’язанням України відповідно до Угоди про асоціацію, Європейській соціальній хартії (переглянутій) та конвенціям МОП №№ 87, 135, 158.

Формалізований текст: Інше