Висновок комітету 15.07.2020

Скорочений текст: Включити проект закону до порядку денного третьої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання та за результатами розгляду в першому читанні прийняти його за основу та в цілому як Закон з пропозицією Комітету, доручивши Комітету спільно з Головним юридичним управлінням здійснити техніко-юридичне доопрацювання Закону при підготовці його на підпис Голові Верховної Ради України.

Формалізований текст: Прийняти за основу і в цілому