Висновок Комітету з питань бюджету 02.09.2020

Скорочений текст: законопроект матиме вплив на показники бюджету (може призвести до недонадходження коштів від приватизації державного майна до державного бюджету у наступних бюджетних періодах і коштів від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності, до бюджету розвитку місцевих бюджетів, водночас опосередковано може сприяти виконанню доходів державного бюджету від частини чистого прибутку державних підприємств та дивідендів, нарахованих на державну частку майна господарських товариств, залежно від практики застосування даної законодавчої ініціативи). У разі прийняття відповідного закону він може набирати чинності згідно із законодавством.

Формалізований текст: Впливає на показники бюджету