Висновок Комітету з питань бюджету 02.09.2020

Скорочений текст: проект Закону України про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України щодо підсудності справ за участю іноземних юридичних осіб, реєстр. № 3566 від 29.05.2020 р, поданий народним депутатом України Алєксєєвим С.О., не матиме впливу на показники бюджету (реалізацію положень законопроекту належить здійснювати за рахунок та в межах коштів, що передбачаються у державному бюджеті на забезпечення діяльності судової гілки влади), і у разі прийняття відповідного закону він може набирати чинності у термін, визначений автором законопроекту.

Формалізований текст: Не впливає на показники бюджету