Висновок Комітету з питань бюджету 02.09.2020

Скорочений текст: проект Закону України за реєстр. № 3730 від 24.06.2020 р, не матиме впливу на показники бюджету (реалізацію положень законопроекту належить здійснювати за рахунок та в межах видатків державного бюджету на забезпечення діяльності Верховного суду України). У разі прийняття відповідного закону він може набирати чинності у термін, визначений автором законопроекту.

Формалізований текст: Не впливає на показники бюджету