Висновок Комітету з питань бюджету 02.09.2020

Скорочений текст: проект Закону України за реєстр. № 3478 від 14.05.2020 р: - не матиме впливу на показники бюджету (за умови дотримання бюджетного законодавства може зумовити здійснення перерозподілу видатків державного бюджету на реалізацію відповідних заходів), і у разі прийняття відповідного закону він може набирати чинності згідно із законодавством; - рекомендувати Комітету з питань правової політики при опрацюванні законопроекту врахувати необхідність узгодження його положень із вимогами статей 1, 7, 20, 22, 23 Бюджетного кодексу України, врахувавши зауваження, викладені у висновках Міністерства фінансів України та Комітету з питань бюджету.

Формалізований текст: Не впливає на показники бюджету, потребує узгодження з бюджетним законодавством