Висновок Комітету з питань бюджету 18.11.2020

Скорочений текст: За наслідками розгляду Комітет прийняв рішення, що проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання діяльності фермерських господарств» (реєстр. № 4046 від 03.09.2020), поданий Кабінетом Міністрів України, не матиме впливу на показники бюджетів (реалізацію положень законопроекту належить здійснювати за рахунок та в межах коштів, що передбачаються у державному та місцевих бюджетах на надання підтримки фермерським господарствам). У разі прийняття відповідного закону він може набирати чинності у термін, визначений авторами законопроекту.

Формалізований текст: Не впливає на показники бюджету