Висновок Головного науково-експертного управління 25.11.2020

Скорочений текст: Поданий проект системно пов’язаний із проектом Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо спрощення надрокористування» (реєстр. № 4187-1 від 21.10.2020) та є похідним від нього, Головне управління вважає, що рішення щодо проекту реєстр. № 4252 має прийматися за результатами розгляду проекту реєстр. № 4187-1.

Формалізований текст: Головне управління вважає, що рішення щодо поданого законопроекту має прийматися за результатами розгляду іншого законопроекту, з яким внесений законопроект системно пов'язаний та є похідним від нього