Висновок комітету 03.11.2004

Скорочений текст: Відхилити даний проект Кодексу, використавши у подальшому, запропоновані у ньому слушні новели,при опрацюванні нової редакції законодавства про державну службу

Формалізований текст: Відхилити законопроект