Висновок Головного науково-експертного управління 02.09.2005

Скорочений текст: За результатами першого читання проект Закону України “Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності” може бути взятий за основу з наступним врахуванням висловлених зауважень та пропозицій.

Формалізований текст: Прийняти за основу у першому читанні з урахуванням викладених зауважень