Висновок Головного науково-експертного управління 26.10.2005

Скорочений текст: Проект Закону України “Про внесення зміни до статті 75 Цивільного кодексу України” може бути взятий за основу з наступним врахуванням висловлених зауважень та пропозицій.

Формалізований текст: Прийняти за основу у першому читанні з урахуванням викладених зауважень