Висновок Головного науково-експертного управління 20.02.2006

Скорочений текст: За результатами розгляду на пленарному засіданні проект постанови може бути прийнятий за основу за умови врахування висловлених зауважень та пропозицій.

Формалізований текст: Не зазначено