Висновок Головного науково-експертного управління 13.10.2006

Скорочений текст: Оскільки проект Закону України «Про Національний демографічний регістр» має спільний із законопроектом «Про Єдиний реєстр персональних даних фізичних осіб» (№ 1081) предмет регулювання, ці обидва проекти доцільно об’єднати і доопрацювати урахуванням висловлених Президентом України пропозицій до Закону України «Про захист персональних даних».

Формалізований текст: Не зазначено