Участь Постійної делегації Верховної Ради України

у роботі Парламентської асамблеї Організації Чорноморського економічного співробітництва

25 червня 1992 року глави держав та урядів одинадцяти країн – Албанії, Азербайджану, Болгарії, Вірменії, Греції, Грузії, Молдови, Румунії, Росії, Туреччини, України – підписали у Стамбулі Декларацію про Чорноморське економічне співробітництво, таким чином було засновано Організацію Чорноморського економічного співробітництва. Логічним продовженням цього процесу стало створення 26 лютого 1993 року парламентського виміру Організації – ПАЧЕС. Україна була однією з засновниць цього важливого міжпарламентського форуму.

За період існування Асамблеї члени Постійної делегації Верховної Ради України у ПАЧЕС взяли участь у 37 її сесіях, близько 120 засіданнях комітетів, численних конференціях та семінарах, а також моніторингу виборів в країнах-членах Організації.

Про значний доробок українських парламентарів у перелічених заходах свідчить велика кількість пропозицій і поправок, внесених у підсумкові документи ПАЧЕС.

На розгляд Асамблеї народними депутатами України виносились питання зміцнення демократії та законності, забезпечення свободи слова у країнах Чорноморського регіону, захисту навколишнього середовища, передусім екосистеми Чорного моря, боротьби з міжнародним тероризмом, розвитку сільського господарства та сільських регіонів, поглиблення регіональної співпраці в галузі науки та освіти, економічних аспектів вирішення екологічних проблем у країнах Причорномор'я тощо.

Під час засідань ПАЧЕС неодноразово лунали заклики народних депутатів України до співробітництва в галузі ліквідації стихійних лих і техногенних катастроф, а також щодо зміцнення довіри у військово-морській сфері. Згадані ініціативи представників Верховної Ради України знайшли своє відображення у двосторонніх угодах, зокрема 2 квітня 2001 року Болгарія, Грузія, Румунія, Росія, Туреччина і Україна уклали Угоду про створення Чорноморської групи військово-морського співробітництва (ВLACKSEAFOR).

Відповідно до Регламенту Парламентської асамблеї Організації Чорноморського економічного співробітництва та Положення про Постійну делегацію Верховної Ради України у ПАЧЕС Парламентом України на основі пропозицій депутатських фракцій формується Делегація (9 членів та 9 заступників членів), яка бере участь у роботі Асамблеї.

Високий авторитет Верховної Ради України в Асамблеї засвідчує те, що народні депутати неодноразово займали ключові посади в Організації.

Так, найвищу посаду – Президента ПАЧЕС – обіймали голови Верховної Ради України О.О.Мороз (з червня по грудень 1994 р.), О.М.Ткаченко (з червня по грудень 1999 р.) і В.М.Литвин (з листопада 2004 р. по червень 2005 р., з листопада 2010 р. по липень 2011 р.). О.О.Ткаченко, О.В.Чародєєв, О.Г.Пухкал, І.С.Бокий, М.А.Янковський займали посаду Віце-президента, О.В.Салмін – Скарбника Організації (у червні 2005 року його було обрано Віце-президентом Асамблеї), М.А.Янковський – Голови Бюджетно-аудиторської комісії, а В.А.Гошовська, Р.В.Богатирьова, В.В.Аніщук, В.К.Черняк, Л.С.Григорович, С.П.Подгорний обиралися заступниками голів профільних комітетів ПАЧЕС.

Особливість 37-ї Генеральної асамблеї ПАЧЕС, яка відбулася в Києві 30 червня-2 липня 2011 р. – проведення виборів Генерального секретаря.

Відповідно до пункту 1 ст. 28 Регламенту ПАЧЕС Генеральний секретар Асамблеї має статус міжнародного чиновника і обирається на Генеральній асамблеї за поданням Бюро асамблеї строком на три роки. Генеральний секретар обирається на основі подвійної більшості за умови підтримки не менше ніж половини національних делегацій Асамблеї (6 з 12) та більшості голосів усіх членів Асамблеї (39 з 76).

Кінцевий термін висунення кандидатур – за півроку до проведення голосування. Заявки на участь у виборах направили 6 країн: Болгарія, Греція, Молдова, Росія, Туреччина, Україна. Проте, у самих виборах взяли участь лише представники України (К.Третяк) і Молдови (І.Болбочану).

За всю історію існування ПАЧЕС представнику України вперше вдалося обійняти цей найвищий пост, заручившись підтримкою 10 національних делегацій та 46 голосами делегатів.

К.Третяк приступить до своїх функціональних обов’язків на посаді Генерального секретаря ПАЧЕС 1 листопада 2011 року.

Народні депутати України усіх скликань неодноразово призначалися доповідачами з актуальних для країн Чорноморського регіону питань. Так, член Делегації В.К.Черняк під час 18-го пленарного засідання, яке відбулося 4-6 грудня 2001 року у м.Софія (Республіка Болгарія), представив доповідь Комітету з економічних, торговельних, технологічних та економічних питань на тему "Сприяння сталому розвитку сільського господарства та розвитку сільських регіонів". С.О.Друзюк, заступник члена Постійної делегації, на засіданні Комітету Асамблеї з питань культури, освіти і соціальних питань, що мало місце 27-28 березня 2002 року в м. Софія, виступила з доповіддю на тему "Участь жінок у політичному, економічному та культурному житті". Член Делегації М.А.Янковський під час 24-го засідання Комітету з економічних, торговельних, технологічних та економічних питань, яке відбулося 14-15 вересня 2004 року в м. Тбілісі (Грузія), оприлюднив доповідь на тему "Сприяння переміщенню товарів і людей через кордони". Усі доповіді було одностайно схвалено, що сприяло підвищенню авторитету делегації України в ПАЧЕС.

Не менш плідну роботу проводила Делегація і в Україні. Її члени активно сприяли ратифікації міжнародних договорів і угод, прийняття яких стало результатом плідного обговорення на парламентському форумі.

Народними депутатами України неодноразово було ініційовано проведення засідань органів ПАЧЕС в нашій державі. Так, з 1993 по 2011 рр. в Україні було проведено близько 20 засідань профільних комітетів і Генеральні асамблеї: Друга (листопад 1993 року), Чотирнадцята (грудень 1999 року), Двадцять п'ята (червень 2005 року) і Тридцять сьома (30 червня-2 липня 2011 року).

Під час 24-ї сесії ПАЧЕС в Анталії (Туреччина) членом Постійної делегації М.А.Янковським було ініційовано проведення Двадцять четвертого засідання Комітету ПАЧЕС з економічних, торговельних, технологічних і екологічних питань 16-17 березня 2005 року в м.Донецьк і запропоновано визначити тему "Економічні аспекти вирішення екологічних проблем в країнах Чорноморського басейну" як пріоритетну для доповіді і рекомендації.

Проведення заходу передбачало також огляд індустріальних об'єктів регіону, в тому числі відвідання ВАТ "Концерн Стирол", де були продемонстровані очисні технології, покликані виключити можливість забруднення водних ресурсів регіону. Результати виїзного засідання викликали позитивний резонанс з боку парламентаріїв країн-членів ПАЧЕС і позитивно позначилися на іміджі України.

7-9 червня 2005 року в Києві відбулося 25-е пленарне засідання Генеральної асамблеї ПАЧЕС, участь у якому взяли усі, без винятку, країни-члени Асамблеї. До порядку денного заходу було внесено такі питання: "Розширення Європейського Союзу і Чорноморський регіон: нові моделі співпраці", "Економічні аспекти вирішення екологічних проблем в країнах Чорноморського басейну", "Інститут омбудсмена в країнах-членах ПАЧЕС", "Співпраця у сфері культурного туризму в Чорноморському регіоні".

Під час заходів ПАЧЕС Постійна делегація Верховної Ради України проводила велику роботу як безпосередньо з питань порядку денного, так і на двосторонньому рівні. Відбувалися зустрічі практично з усіма національними делегаціями, в ході яких обговорювалося широке коло питань співробітництва, узгоджувалися позиції та взаємна підтримка у ході роботи Асамблеї.

Одним з важливих напрямів роботи Постійної делегації є також участь у моніторингу виборів в країнах-членах Організації. Окрім сесій та комітетів, члени та заступники членів Постійної делегації Верховної Ради України взяли участь в низці семінарів та конференцій, що проходили в рамках ПАЧЕС.

Члени Постійної делегації оцінюють діяльність Асамблеї в цілому як позитивну, але в той же час наголошують на необхідності зосередження уваги ПАЧЕС на адекватності реагування на нові регіональні та глобальні виклики, прийнятті дійсно стратегічних рішень з найактуальніших проблем розвитку регіону, аналізі та критеріях ефективності діяльності міжпарламентської організації, засобах підвищення результативності парламентської дипломатії в рамках ПАЧЕС.

 

Серпень 2011 року

Секретаріат Постійної делегації Верховної Ради України у ПАЧЕС