ЗВІТ

про участь Постійної делегації Верховної Ради України

у ПАЧЕС у 39-й Генеральній асамблеї ПАЧЕС

(22-24 травня 2012 року, м. Єреван, Республіка Вірменія)

 

У Тридцять дев’ятій Генеральній асамблеї ПАЧЕС взяла участь Постійна делегація Верховної Ради України у ПАЧЕС у такому складі:

 

ЯНКОВСЬКИЙ

Микола Андрійович

Заступник Голови Комітету Верховної Ради України з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва, Керівник Постійної делегації Верховної Ради України у ПАЧЕС

 

ПАВЛОВСЬКИЙ

Андрій Михайлович

Голова підкомітету Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та праці

 

ПОДГОРНИЙ

Сергій Петрович

Голова підкомітету Комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва та місцевого самоврядування

 

СКУБЕНКО

Володимир Петрович

Голова підкомітету Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи

 

          В роботі Генеральної асамблеї взяли участь парламентські делегації десяти країн-членів ПАЧЕС, представники Головування ЧЕС та Постійного Міжнародного секретаріату ЧЕС, Чорноморського банку торгівлі та розвитку, Мережі Чорноморських університетів, Союзу автотранспортних асоціацій регіону ЧЕС, делегації спостерігачів – Національної Асамблеї Французької Республіки, МПА СНД, Парламентської асамблеї ОБСЄ, Парламентських Зборів Союзу Білорусі та Росії, гості – Парламентський союз держав-членів Організації ісламської конференції.

22 травня 2012 року відбулося засідання Постійного комітету ПАЧЕС, в якому взяли участь керівники парламентських делегацій країн-членів Організації, члени Бюро Асамблеї і голови трьох її комітетів. Від України у згаданому заході взяв участь Керівник Постійної делегації Верховної Ради України у ПАЧЕС М.А.Янковський.

Відповідно до порядку денного заходу учасники затвердили Протокол  38-го засідання Постійного комітету, яке відбулося 21 лютого 2012 року в м.Стамбулі (Туреччина), розглянули інформацію щодо нових мандатів, відповідно до якої передбачалося затвердити оновлений склад делегацій Росії та Туреччини, а також внести часткові зміни до складу молдовської делегації.

У подальшому Постійним комітетом було надано статус спостерігача в ПАЧЕС Міжпарламентській асамблеї Православ’я та Парламентському союзу держав-членів Організації ісламської конференції.

Членами Комітету також було розглянуто звіт про діяльність Парламентської асамблеї, план діяльності комітетів ПАЧЕС в другій половині 2012 року, календар заходів Асамблеї на поточний рік, а також стан надходження внесків до бюджету Асамблеї в 2012 році.

З огляду на наближення 20-річного ювілею ПАЧЕС в наступному році Асамблея розробила План заходів ПАЧЕС на 2013 рік, а також ухвалила Заяву Асамблеї у зв’язку з 20-ю річницею ОЧЕС.

На завершення присутні висловили згоду щодо нагородження Почесною грамотою ПАЧЕС члена Вірменської делегації, Віце-президента Асамблеї А.Гукасяна та колишнього Генерального секретаря ПАЧЕС О.Кудрявцева, а також цінним подарунком – колишнього Керівника Турецької делегації К.Гьокташа.

Наступне засідання Комітету було вирішено провести 20 листопада 2012 року в м.Баку (Азербайджан).

23 травня 2012 року відбулося пленарне засідання Генеральної асамблеї ПАЧЕС під головуванням Президента Асамблеї, Голови Національних Зборів Республіки Вірменія С.Нікояна за участю членів Бюро Асамблеї, Постійного комітету, національних делегацій країн-членів ПАЧЕС, спостерігачів, гостей і представників дипломатичного корпусу.

В рамках урочистої частини заходу було зачитано вступні промови Голови Національних Зборів Республіки Вірменія, Президента ПАЧЕС С.Нікояна, Президента Республіки Вірменія С.Саргсяна, Міністра закордонних справ Республіки Сербія В.Жереміка (як представника головуючої в ОЧЕС країни).

Відповідно до порядку денного заходу було ухвалено Протокол 37-го пленарного засідання Генеральної асамблеї ПАЧЕС, яке відбулося 1-2 липня 2012 року в м. Києві.

В рамках загальної дискусії, участь у якій взяло близько 10 осіб, обговорювалася тема “Інформаційні та комунікаційні технології – сприяння сталому економічному розвитку”.

Наша держава у згаданому розділі порядку денного була представлена Керівником Постійної делегації Верховної Ради України у ПАЧЕС М.А.Янковським. У своєму виступі він акцентував увагу на тому, що саме Україна відноситься до числа країн-засновниць концепції інформатизації суспільства. За його словами, саме в нашій державі була сформована системна ідеологія ефективного використання методів і засобів кібернетики, обчислювальної техніки, системного аналізу, моделювання й оптимізації, автоматизованих систем, інформаційно-комунікаційних технологій. Проте, на думку доповідача, Україна все ще відстає від розвинутих країн світу за рівнем інтегрованості в глобальний веб-простір. Наприкінці свого виступу М.А.Янковський висловив сподівання на зростання темпів розвитку індустрії інформаційних технологій, зважаючи на потужність науково-технічного потенціалу України.

У подальшому на розгляд Асамблеї було винесено доповіді й рекомендації трьох профільних комітетів.

В рамках Комітету з економічних, торговельних, технологічних і екологічних питань обговорювалися наступні доповіді:

­        «Удосконалення податкової системи в країнах ЧЕС»;

­        «Перспективи розвитку виноградарства і виноробства в державах-членах ЧЕС».

Під час обговорення доповіді і рекомендації на тему «Удосконалення податкової системи в країнах ЧЕС» учасники погодилися у тому, що основною метою процесу вдосконалення податкової системи у державах ЧЕС є створення умов для ефективних процесів відтворення народного господарства, вирішення соціальних проблем як у державі в цілому, так і в окремих регіонах, здійснення зовнішньоекономічної діяльності тощо. Саме тому, на думку членів Асамблеї, податкова система повинна будуватися на принципах загальності, визначеності, зручності, обов’язковості, соціальної справедливовсті, стабільності, ефективності та гласності.

В ході дискусії на тему «Перспективи розвитку виноградарства і виноробства у державах-членах ЧЕС» членами Асамблеї було наголошено, що ринок вина в останні роки стає дедалі більш динамічним та має значний потенціал для розширення у державах-членах ЧЕС. Зважаючи на це, було висловлено думку щодо доцільності поглиблення співпраці в регіоні задля впровадження ефективного нормативно-правового регулювання, встановлення достатніх умов підтримки підприємців-виноробів та забезпечення конкурентоздатності в сфері виноградарства і виноробства.

В рамках Комітету з правових і політичних питань обговорювалися наступні доповіді:

­        «Виконання угод між країнами-членами ЧЕС щодо боротьби з організованою злочинністю»;

­        «Правила ПАЧЕС щодо виборів».

Під час розгляду доповіді «Виконання домовленостей між державами-членами ПАЧЕС щодо боротьби з організованою злочинністю» члени Асамблеї зійшлися в думці щодо необхідності консолідації зусиль задля боротьби з транскордонною злочинністю, пошуку нових методів та ефективного використання вже існуючих національних і міжнародних правових рамок, надання взаємної правової допомоги країнам регіону Чорного моря тощо.

В ході обговорення доповіді, присвяченої прийняттю Правил проведення виборів в Асамблеї було відзначено, що аналіз процесу підготовки і проведення виборів свідчить про наявні прогалини в Регламенті ПАЧЕС, які необхідно усунути та внести зміни у положення, що дають можливість двозначної інтерпретації. Перебіг дискусії і обмін думками підтвердили твердий намір учасників визначити головні проблеми у діяльності Асамблеї та змінити Регламент ПАЧЕС на краще.

В рамках Комітету з питань культури, освіти і соціальних питань обговорювалися наступні доповіді:

­        «Система безперервного навчання в країнах-членах ЧЕС»;

­        «Захист дітей в країнах-членах ЧЕС: оцінка нещодавніх подій».

Розглядаючи доповідь і рекомендацію Комітету ПАЧЕС з питань культури, освіти і соціальних питань – «Система безперервного навчання в країнах-членах ЧЕС», – учасники зібрання зазначили, що народи Чорноморського регіону складають динамічний людський капітал зі значним потенціалом у сфері освіти. Пропаганда розвитку безперервного навчання в регіоні вимагає відповідних стратегій, які повинні передбачати створення умов, сприятливих для соціального розвитку і економічного зростання.

В контексті обговорення доповіді на тему «Захист дітей в країнах-членах ЧЕС: оцінка нещодавніх подій» членами Асамблеї було відзначено, що, незважаючи на розпочатий процес реформування і розробки політики розвитку з метою забезпечення прав дитини відповідно до їх міжнародно-правових зобов’язань, значна кількість дітей регіону все ще перебуває у неприпустимих умовах. Тому необхідно приділяти увагу притулкам, закладам для дітей-інвалідів, дітям-мігрантам, дітям біженців, дитячій експлуатації. Питання захисту дітей вимагає наразі розробки глобальних ініціатив та узгоджених дій всіх держав.

Доповіді й рекомендації зі згаданих питань отримали позитивні відгуки і були схвалені в цілому.

У подальшому Асамблея провела вибори заступника Генерального секретаря ПАЧЕС з питань міжпарламентського співробітництва та протоколу. На цю посаду претендував один кандидат – Є.О.Капішин, заступник керівника Управління міжпарламентського співробітництва Державної Думи Федеральних Зборів Російської Федерації. Свою підтримку згаданій кандидатурі висловили 38 делегатів Асамблеї. Представник Росії приступить до виконання своїх обов’язків у вересні 2012 року.

У фінансовому розділі порядку денного заходу було розглянуто проект Бюджету ПАЧЕС на 2013 фінансовий рік та Аудиторський звіт за 2011 фінансовий рік.

З доповіддю виступив Голова Бюджетно-аудиторської комісії ПАЧЕС М. Ємельянов (Росія), який поінформував присутніх про діяльність згаданого органу в 2011 році. За його словами, було проведено перевірку виконання бюджету за минулий фінансовий рік, фінансової звітності і дотримання діючих нормативів, визначених у Фінансових правилах. Бюджетно-аудиторська комісія ПАЧЕС під час своєї роботи у Стамбулі за сприяння співробітників Міжнародного секретаріату Асамблеї підготувала проект бюджету ПАЧЕС на 2013 рік, розмір якого складає 1100 тис. євро, з урахуванням виконання бюджету в 2011 році, затвердженого бюджету 2012 року і календаря запланованих та ймовірних заходів.

Члени Асамблеї в ході свого засідання обговорили зміни до Регламенту ПАЧЕС та шляхом консенсусу ухвалили наступні поправки:

1.     «Якщо Генеральний секретар на в змозі виконувати свої функції, то Бюро Асамблеї доручає одному з заступників Генерального секретаря виконувати ці функції до обрання нового Генерального секретаря. Якщо Бюро не може прийняти таке рішення, то Президент Асамблеї приймає рішення з цього питання. Дату виборів Генерального секретаря визначає Бюро Асамблеї.»;

2.     «Якщо Заступник Генерального секретаря не може виконувати свої функції, то Генеральний секретар перерозподіляє ці функції між існуючими заступниками Генерального секретаря до виборів нового Заступника Генерального секретаря»;

3.     «У випадку, якщо Генеральний секретар ПАЧЕС порушив положення міжнародного права і нормативних документів Асамблеї, вчинив кримінальний злочин чи діями або заявами заподіяв шкоди іміджу та інтересам Асамблеї, за ініціативою 1/3 делегацій, схваленням більшості делегацій та рішенням 2/3 членів Асамблеї Генерального секретаря може бути відкликано зі своєї посади до закінчення терміну повноважень».

Поправки, що не знайшли одностайної підтримки серед членів Асамблеї було вирішено доопрацювати під час наступного засідання Робочої групи з питань Регламенту ПАЧЕС, яке відбудеться 28 червня 2012 року в м.Стамбулі (Туреччина).

Сорокове пленарне засідання Генеральної асамблеї ПАЧЕС було погоджено провести 21-22 листопада 2012 року в м. Баку (Азербайджан), а також затверджено основні питання порядку денного на основі доповідей, які готуватимуться на засіданнях комітетів восени поточного року, а саме:

-   роль державно-приватного партнерства в сталому економічному розвитку країн ЧЕС;

-   реформування системи соціального забезпечення в країнах-членах ЧЕС;

-   роль парламентів у зміцненні інформаційної (кібер) безпеки в країнах-членах ЧЕС.

Під час церемонії закриття Тридцять дев’ятого пленарного засідання Асамблеї головування у Парламентській асамблеї Організації Чорноморського економічного співробітництва на наступний піврічний термін перейшло від Республіки Вірменія до Азербайджанської Республіки.

 

Висновки:

 

1.          Наразі Асамблея здобуває дедалі більшого авторитету у світових структурах. Підтвердженням цьому є запрошення представників ПАЧЕС до участі у заходах різних міжпарламентських організацій, таких як ПАРЄ, ПА ОБСЄ, ПА НАТО, Міжпарламентський союз, МПА СНД, МПА ЄврАзЄС, Асамблея Західноєвропейського союзу, Парламентська асамблея Середземномор’я, Парламентський вимір Центральноєвропейської ініціативи, Парламентський союз Організації ісламської конференції, Адріатична й Іонічна ініціатива, Європейський Парламент тощо. Про високу повагу до Асамблеї з боку ЄС свідчить готовність Союзу до поглиблення співпраці з ПАЧЕС. З метою забезпечення ефективності такої взаємодії в рамках Асамблеї створено Постійну делегацію ПАЧЕС зі співробітництва з Європейським Парламентом і очікується на здійснення зустрічного кроку з боку ЄП.

2.          Українська делегація на заході була представлена не у повному складі (4 з 9 народних депутатів України). У випадку поіменного голосування при прийнятті важливих рішень це могло негативно позначитись на позиції, яку б відстоювала Делегація.

 

Висновки щодо рівня організації заходу:

 

1) недоліки:

-   неналежний рівень організації синхронного перекладу засідань;

2) позитивні моменти:

-   високий рівень уваги до побажань національних делегацій з боку співробітників Апарату Парламенту Вірменії;

-   надання сприяння представникам Верховної Ради України з боку Посольства України в Республіці Вірменія.

 

Пропозиції:

 

-   сформувати склад Постійної делегації Верховної Ради України у ПАЧЕС для участі у засіданні Робочої групи з питань Регламенту Асамблеї, яке відбудеться 28 червня 2012 року в м. Стамбулі (Туреччина);

-   звіт про участь делегації у 39-й Генеральній асамблеї ПАЧЕС у порядку інформування надіслати до Міністерства закордонних справ України;

-   секретаріату Постійної делегації врахувати вищезазначені недоліки та позитивні моменти при організації заходів Асамблеї в Україні.

 

 

 

Керівник Постійної делегації

Верховної Ради України у ПАЧЕС

 

М. ЯНКОВСЬКИЙ

 

 

 

 

Звіт підготовлено секретарем Постійної делегації Верховної Ради України у ПАЧЕС Р.ПАЛАГУСИНЦЕМ