ЗВІТ

про участь Керівника Постійної делегації Верховної Ради України

у Парламентській асамблеї Організації Чорноморського економічного співробітництва О.А.Нетецької у 42-й Генеральній асамблеї ПАЧЕС

(17-19 грудня 2013 року, м. Тбілісі, Грузія)

 

На Сорок другій Генеральній асамблеї ПАЧЕС Постійну делегацію Верховної Ради України у ПАЧЕС представила

 

НЕТЕЦЬКА

Олена Анатоліївна

Керівник Постійної делегації Верховної Ради України у ПАЧЕС, Віце-президент ПАЧЕС з фінансових питань, секретар Комітету Верховної Ради України з питань європейської інтеграції, член Спеціальної контрольної комісії Верховної Ради України з питань приватизації 

 

          Також в роботі Генеральної асамблеї взяли участь усі делегації країн-членів ПАЧЕС, за винятком албанської, представники Постійного Міжнародного секретаріату ЧЕС, Чорноморського банку торгівлі та розвитку, делегації спостерігачів – Парламентська Конференція країн Балтійського моря, Міжпарламентська асамблея Православ’я, Парламентської асамблеї тюркомовних країн, Парламентського союзу країн-членів Організації Ісламської конференції, гості – фонд «Мармара», а також представники дипломатичного корпусу.

17 грудня 2013 року відбулося Сорок перше засідання Комітету ПАЧЕС з питань культури, освіти і соціальних питань, заплановане проведення якого восени цього року у Республіці Сербія було скасовано, зважаючи на прохання приймаючої сторони.

Комітетом було розглянуто доповідь «Матеріальна і нематеріальна культурна спадщина – спосіб об’єднання культурних маршрутів і туризму в країнах-членах ЧЕС». Доповідь підготувала Керівник Постійної делегації Верховної Ради України у ПАЧЕС О.А.Нетецька. У документі, зокрема, наголошується на тому, що співпраця у сфері культурної спадщини і туризму відіграє важливу роль в процесі досягнення основних цілей ЧЕС. Члени Комітету погодились у тому, що особлива увага повинна бути приділена розвитку співробітництва між туристичним і культурним секторами, а також між різними рівнями державного управління і приватного сектора.

Цього ж дня відбулося 49-е засідання Бюро ПАЧЕС, в якому взяли участь Президент ПАЧЕС Д.Усупашвілі (Грузія), віце-президенти Асамблеї П.Кинєв (Болгарія), Д.Саганелідзе (Грузія), Г.-В.Ністор (Румунія), Н.Четінкая (Туреччина) й Віце-президент з фінансових питань – О.Нетецька (Україна).

Члени Бюро затвердили Протокол 48-го засідання Бюро, яке відбулося 9 липня 2013 року в м. Софії (Болгарія), розглянули процедурні питання Сорок другого пленарного засідання Асамблеї, інформацію про участь представників ПАЧЕС в міжнародних заходах в період з липня по грудень 2013 р., звіт Віце-президента Асамблеї з фінансових питань щодо виконання бюджету ПАЧЕС, звіт про діяльність Парламентської асамблеї тощо.

У своєму звіті щодо виконання бюджету Асамблеї Віце-президент ПАЧЕС з фінансових питань О.Нетецька (Україна) повідомила присутнім про рівень видатків за третій квартал поточного року, який становив 830 385 євро. У той же час на рахунок Асамблеї надійшли внески національних парламентів на загальну суму 1 062 160 євро.

У подальшому делегатів було ознайомлено з інформацією щодо єдиної кандидатури на посаду Генерального секретаря ПАЧЕС – діючого очільника Міжнародного секретаріату Асамблеї К. Третяка (Україна). У відповідності до Регламенту Організації вибори Генерального секретаря повинні відбутися під час 43-ї Генеральної асамблеї ПАЧЕС у травні 2014 року в Афінах (Греція).

Відповідно до календаря ПАЧЕС проведення наступного засідання Бюро заплановано на 12 травня 2014 року в м. Афіни (Греція).

Одразу ж після завершення згаданого заходу відбулося засідання Постійного комітету ПАЧЕС, в якому взяли участь керівники парламентських делегацій країн-членів Організації, члени Бюро Асамблеї і голови трьох її комітетів. Від України у згаданому заході взяла участь Керівник Постійної делегації Верховної Ради України у ПАЧЕС, Віце-президент Асамблеї з фінансових питань О.Нетецька.

Відповідно до порядку денного заходу учасники затвердили Протокол 41-го засідання Постійного комітету, яке відбулося 9 липня 2013 року в м. Софії (Болгарія), розглянули інформацію щодо нових мандатів, відповідно до якої передбачалося затвердити новий склад делегації Албанії, а також частково оновити склад делегацій Болгарії, Греції, Сербії та Туреччини.

Членами Комітету також було розглянуто звіт про діяльність Парламентської асамблеї, результати спільного засідання Постійного комітету ПАЧЕС і Комітету старших посадових осіб ЧЕС, план діяльності комітетів Асамблеї в першій половині 2014 року, календар заходів ПАЧЕС на 2014 рік, а також стан надходження внесків до бюджету Асамблеї в поточному році.

У подальшому Віце-президент ПАЧЕС з фінансових питань О.Нетецька (Україна) поінформувала членів Постійного комітету про стан надходження внесків до бюджету Асамблеї в 2013 році. За її словами, у поточному році на рахунок ПАЧЕС надійшли внески національних делегацій на загальну суму 1 062 160 євро.

Наступне засідання Комітету було вирішено провести 12 травня 2014 року в м. Афіни (Греція).

18 грудня 2013 року відбулося пленарне засідання Генеральної асамблеї ПАЧЕС під головуванням Президента Асамблеї, Голови Парламенту Грузії Д.Усупашвілі за участю членів Бюро Асамблеї, Постійного комітету, національних делегацій країн-членів ПАЧЕС, спостерігачів, гостей і представників дипломатичного корпусу.

В рамках урочистої частини заходу було зачитано вступні промови Голови Парламенту Грузії, Президента ПАЧЕС Д.Усупашвілі, Прем’єр-міністра Грузії І.Гарібашвілі, Голови Парламенту Республіки Молдова І.Кормана, Голови ОЧЕС, Міністра закордонних справ Республіки Вірменія Е.Налбандяна (від імені головуючої в ОЧЕС Вірменії).

Відповідно до порядку денного заходу було ухвалено Протокол 41-го пленарного засідання Генеральної асамблеї ПАЧЕС, яке відбулося 10-11 липня 2013 року в м.Софії (Болгарія).

В рамках загальної дискусії, участь у якій взяло близько 15 осіб, обговорювалася тема “Перспективи розвитку сільського господарства і сільської місцевості в регіоні ЧЕС”.

Наша держава у згаданому розділі порядку денного була представлена Керівником Постійної делегації Верховної Ради України у ПАЧЕС О.Нетецькою. У своєму виступі вона висловила думку про те, що найоптимальнішим підходом для розвитку співробітництва агропромислових комплексів держав-членів ЧЕС має стати створення державами єдиного бренду - «Чорне море» і просування його на світових ринках.

На думку народного депутата України, Асамблея під своїм патронатом могла б організувати зустріч аграрних бізнес-асоціацій держав-членів ЧЕС для обміну досвідом та обговорення перспективних шляхів розвитку аграрного бренду «Чорне море».

Частину свого виступу О.Нетецька присвятила деяким питанням життя сільських населених пунктів, зокрема, проблемі відтоку населення із сільської місцевості. У зв’язку з цим вона вказала на можливі шляхи вирішення такої проблеми, а саме розвиток економічної діяльності, створення гідних робочих місць, будівництво доріг до великих міст, швидкісний інтернет та якісний мобільний зв'язок.

На думку парламентаря, у зв’язку зі створенням робочих місць в селах все ж виникнуть зміни у структурі сільських населених пунктів та міграції населення в міста. Саме тому нею запропоновано ініціювати обговорення зазначеного питання на науковому, експертному та політичному рівнях та сприяти обміну досвідом між країнами.

Разом з тим, О.Нетецька нагадала про озвучену нею пропозицію на попередній Генеральній асамблеї в Софії щодо необхідності розвитку горизонтальних зв’язків на рівні муніципалітетів країн-членів ЧЕС, які у перспективі могли б трансформуватися в Муніципальний форум та Муніципальну асамблею ЧЕС.

У подальшому на розгляд Асамблеї було винесено доповіді й рекомендації трьох профільних комітетів.

В рамках Комітету з економічних, торговельних, технологічних і екологічних питань обговорювалася доповідь «Глобальні зміни клімату: причини, дії та можливі наслідки для держав-членів ЧЕС».

Під час обговорення проекту доповіді і рекомендації присутні делегати зійшлися на думці, що у ХХІ сторіччі екологічна безпека має бути невід’ємною частиною здоров’я і добробуту людей. ПАЧЕС у повній мірі усвідомлює необхідність в об’єднанні зусиль для зниження негативного впливу глобальної зміни клімату. Асамблея визнає необхідність більш тісної взаємодії між країнами-членами ЧЕС в галузі виявлення та дослідження причин зростаючого впливу глобальних кліматичних змін в Чорноморському регіоні. На думку народних обранців, обмін інформацією у цій вкрай важливій сфері слугуватиме важливим внеском як в регіональне співробітництво, так і в удосконалення національної екологічної політики країн-членів Організації.

В рамках Комітету з правових і політичних питань обговорювалася доповідь та рекомендація на тему «Роль ПАЧЕС у зміцненні співробітництва в Чорноморському регіоні – завдання та перспективи».

Під час розгляду питання делегати Асамблеї підкреслили, що за 20 років свого існування Асамблея успішно досягає поставлених цілей та завдань, закріплених в Декларації про створення ПАЧЕС, і здійснює вагомий внесок у зміцнення багатостороннього економічного, соціального, культурного і політичного співробітництва в регіоні. Парламентарями також було підкреслено, що Асамблея повинна більш тісно взаємодіяти з ЧЕС і спорідненими органами в процесі ефективного виконання «Економічного порядку денного ЧЕС до розширеного партнерства ЧЕС», який представляє собою загальну програму дій країн-членів на майбутнє. На їхнє глибоке переконання, Парламентська асамблея і національні парламенти повинні використовувати свої можливості і вносити вклад у зміцнення статусу Асамблеї на основі ухвалення необхідних рішень для підвищення ефективності діяльності ПАЧЕС і її Міжнародного секретаріату.

В обговоренні згаданої доповіді взяла участь Керівник Постійної делегації Верховної Ради України у ПАЧЕС О.Нетецька.

На її переконання, основна роль ПАЧЕС полягає у зниженні політичних ризиків економічного співробітництва в Чорноморському регіоні, найвиразнішими з яких є загострення конфлікту між Європейським Союзом та Митним союзом, зростання конкуренції енергетичних проектів на морському шельфі та суходолі, різке загострення конкуренції між морськими портами країн Причорномор’я.

На думку О.Нетецької, головним завданням ПАЧЕС є недопущення виникнення нової лінії розподілу в Чорноморському регіоні за ознаками підтримки ЄС чи Митного союзу. Натомість нею було наголошено на необхідності створення нових проектів, які будуть об’єднувати країни, незважаючи на відмінності між ними. До таких проектів можна віднести створення і розвиток туристичного бренду «Чорне море», розвиток медичного туризму, створення сприятливих умов для розвитку круїзного судноплавства, формування сприятливого інформаційного простору для економічного співробітництва через Чорноморський медіа-форум, поглиблення співпраці між державами на рівні міст – через Чорноморський Муніципальний форум та Муніципальну асамблею Чорноморських міст.

Це, безсумнівно, стане тим живильним середовищем, в якому постійно з’являтимуться нові ідеї та нові проекти співпраці.

В рамках Комітету з питань культури, освіти і соціальних питань обговорювалася доповідь та рекомендація на тему «Матеріальна і нематеріальна культурна спадщина – спосіб об’єднання культурних маршрутів і туризму в країнах-членах ЧЕС».

В контексті обговорення зазначених документів членами Асамблеї було відзначено, що співпраця у сфері культурної спадщини і туризму відіграє важливу роль в процесі досягнення основних цілей ЧЕС. Делегати ПАЧЕС також наголосили, що розвиток культурних і туристичних маршрутів має значний потенціал для економічного, культурного і соціального зростання в регіоні ЧЕС. На їхній погляд, розвиток культурної і туристичної політики може сприяти збереженню матеріальної й нематеріальної культурної спадщини, економічному розвитку та зайнятості населення, зміцненню та заохоченню різноманіття туристичних послуг, збереженню поселень, розвитку культурного взаєморозуміння. Члени Комітету погодились у тому, що особлива увага повинна бути приділена розвитку співробітництва між туристичним і культурним секторами, а також між різними рівнями державного управління і приватного сектора.

Доповіді й рекомендації зі згаданих питань отримали позитивні відгуки і були схвалені в цілому.

У фінансовому розділі порядку денного заходу було заслухано проект бюджету ПАЧЕС на 2014 фінансовий рік, який представила Віце-президент ПАЧЕС з фінансових питань О.Нетецька (Україна).

За словами доповідача, проектом фінансового документу на наступний рік передбачена сума видатків Асамблеї у розмірі 1 120 000 євро.

У подальшому делегатами ПАЧЕС було ухвалено Бюджет Асамблеї на 2014 фінансовий рік.

Сорок третю Генеральну асамблею ПАЧЕС було погоджено провести 12-14 травня 2014 року в м.Афіни (Греція), а також затверджено основні питання порядку денного на основі доповідей, які готуватимуться на засіданнях комітетів навесні 2014 року, а саме:

-   запровадження нових технологій в сучасному будівництві та архітектурі в країнах-членах ЧЕС;

-   безробіття серед молоді й політика зайнятості в регіоні ЧЕС: необхідність розширення можливостей молодого покоління;

-   роль місцевого самоуправління у зміцненні регіональної співпраці між країнами-членами ЧЕС.

Під час церемонії закриття Сорок першого пленарного засідання Асамблеї головування у Парламентській асамблеї Організації Чорноморського економічного співробітництва на наступний піврічний термін перейшло від Грузії до Грецької Республіки.

В рамках участі у 42-й Генеральній асамблеї Керівник Постійної делегації Верховної Ради України у ПАЧЕС О.Нетецька провела зустріч з Надзвичайним і Повноважним Послом України в Грузії В.Цибенком, під час якої було обговорено стан та перспективи розвитку українсько-грузинських двосторонніх відносин.

 

Висновки:

 

1.          Наразі Асамблея здобуває дедалі більшого авторитету у світових структурах. Підтвердженням цьому є запрошення представників ПАЧЕС до участі у заходах різних міжпарламентських організацій, таких як ПАРЄ, ПА ОБСЄ, ПА НАТО, Міжпарламентський союз, Європейський Парламент, МПА СНД, МПА ЄврАзЄС, Парламентська асамблея Середземномор’я, Міжпарламентська асамблея Православ’я, Парламентський вимір Центральноєвропейської ініціативи, Парламентський союз Організації ісламської конференції, Адріатична й Іонічна ініціатива тощо.

2.          Українська делегація на заході була представлена не у повному складі (1 з 9 народних депутатів України). У випадку поіменного голосування при прийнятті важливих рішень це могло негативно позначитись на позиції, яку б відстоювала Делегація.

3.          Постійна делегація Верховної Ради України у ПАЧЕС висловлює вдячність секретаріату делегації, МЗС України та Посольству України в Грузії за надання всебічного сприяння роботі Української делегації.

 

Пропозиції:

 

-   сформувати склад делегації Верховної Ради України для участі у весняних засіданнях профільних комітетів ПАЧЕС;

-   передбачити в Орієнтовному плані міжнародних обмінів Верховної Ради України на 2014 рік проведення 17-18 вересня наступного року в м. Львові        засідання Комітету ПАЧЕС з правових і політичних питань;

-   провести робочу нараду щодо проведення у вересні 2014 року в Україні засідання Комітету ПАЧЕС з правових і політичних питань;

-   звіт про участь делегації у 42-й Генеральній асамблеї ПАЧЕС у порядку інформування надіслати до Міністерства закордонних справ України.

-   секретаріату Постійної делегації врахувати вищезазначені недоліки та позитивні моменти при організації заходів Асамблеї в Україні.

 

 

 

Керівник Постійної делегації

Верховної Ради України у ПАЧЕС

 

 

О.НЕТЕЦЬКА

Секретар Постійної делегації

Верховної Ради України у ПАЧЕС

 

 

Р.ПАЛАГУСИНЕЦЬ