ЗВІТ

про участь Постійної делегації Верховної Ради України

у ПАЧЕС в 43-й Генеральній асамблеї Парламентській асамблеї Організації Чорноморського економічного співробітництва

(12-14 травня 2014 року, м. Афіни, Грецька Республіка)

 

У Сорок третій Генеральній асамблеї ПАЧЕС взяла участь Постійна делегація Верховної Ради України у ПАЧЕС у такому складі: О.А.Нетецька – Керівник делегації, І.Г.Кириленко – заступник Керівника делегації, О.І.Гелевей, А.М.Павловський, А.С.Путілов – члени делегації, О.М.Бригинець, М.І.Дмитрук, О.А.Козуб, А.Я.Тягнибок – заступники членів делегації, а також Б.М.Колісниченко – перший заступник Керівника Управління забезпечення міжпарламентських зв’язків Апарату Верховної Ради України та І.Г.Снігур – головний консультант того ж Управління (секретаріат делегації).

          Також в роботі Генеральної асамблеї взяли участь парламентські делегації країн-членів ПАЧЕС (крім делегації Вірменії), представники Постійного Міжнародного секретаріату ОЧЕС, Чорноморського банку торгівлі та розвитку, Міжнародного центру Чорноморських досліджень, Союзу Автотранспортних Асоціацій Регіону ОЧЕС, делегації спостерігачів – Національної Асамблеї Французької Республіки, Парламентської Конференції країн Балтійського моря, МПА СНД, Парламентських Зборів Союзу Білорусі та Росії, Парламентської асамблеї тюркомовних країн, Парламентського союзу країн-членів Організації Ісламської конференції, МПА ЄврАзЕС, гості – Міжпарламентська Асамблея Православ’я, а також представники дипломатичного корпусу.

12 травня 2014 року відбулося 50-е засідання Бюро Асамблеї в якому взяла участь Керівник Постійної делегації Верховної Ради України у ПАЧЕС О.А. Нетецька. Згідно порядку денного, в ході засідання було затверджено протокол 49-го засідання Бюро, яке відбулось 17 грудня 2013 року в м.Тбілісі (Грузія), проект порядку денного 43-го засідання Постійного Комітету, проект програми та порядок денний Пленарного засідання Генеральної  Асамблеї ПАЧЕС. Також присутні заслухали звіт заступника Голови ПАЧЕС з фінансових питань О.А. Нетецької про виконання бюджету Асамблеї, узгодили участь представників ПАЧЕС у міжнародних заходах в період з червня по листопад 2014 року та затвердили кандидатури на пост заступника Генерального секретаря ПАЧЕС з організаційних питань. Члени Бюро призначили секретарем Комітету ПАЧЕС з правових та політичних питань Натю Гапріндашвілі (Грузія).

12 травня 2014 року відбулося 43-е засідання Постійного комітету ПАЧЕС, в якому взяли участь керівники парламентських делегацій країн-членів Організації, члени Бюро Асамблеї і голови трьох її комітетів. Від України у згаданому заході взяла участь Керівник Постійної делегації Верховної Ради України у ПАЧЕС О.А. Нетецька.

Відповідно до порядку денного заходу учасники затвердили Протокол 42-го засідання Постійного комітету, яке відбулося 17 грудня 2013 року в м.Тбілісі (Грузія), розглянули інформацію щодо нових мандатів, відповідно  до якої передбачалося затвердити новий склад делегацій Болгарії, Молдови, Росії, Сербії, Туреччини та України. Також присутні заслухали звіт про участь представників ПАЧЕС у міжнародних заходах в період з грудня 2013 року по травень 2014 року, визначили коло питань для обговорення підчас засідань Комітетів ПАЧЕС восени 2014 року, затвердили календар заходів Асамблеї на друге півріччя 2014 року.

В ході обговорення фінансових питань присутні розглянули аудиторських звіт за 2013 рік. Бюджетною комісією було запропоновано надавати підтримку національним делегаціям у проведенні зустрічей з представниками бізнес кіл та створити в рамках Комітету з правових та політичних питань робочу групу з метою опрацювання питань внесення змін до регламенту. Керівник Постійної делегації Верховної Ради України у ПАЧЕС О.А. Нетецька підтримала ідеї Комісії, поінформувала про надходження внесків до бюджету в поточному році та представила проект бюджету ПАЧЕС на 2015 фінансовий рік.

У зв’язку з проведення парламентських виборів, Молдова не прийняла головування в ПАЧЕС. Таким чином, було прийнято рішення продовжити головування Греції на наступні шість місяців та провести 51-е засідання Бюро Асамблеї, 44-те засідання Постійного комітету та 44-у Генеральну Асамблею  в Афінах 7- 8 грудня 2014 року.

13 травня 2014 року відбулося пленарне засідання Генеральної асамблеї ПАЧЕС. В рамках урочистої частини заходу до присутніх з промовою звернувся Голова ПАЧЕС, Голова Парламенту Грецької Республіки В.Меймаракіс, заступник Міністра охорони здоров’я Грецької Республіки А.Безас, а також було зачитано вступну промову Міністра закордонних справ Республіки Болгарія К.Вігеніна.

Відповідно до порядку денного заходу було ухвалено Протокол 42-го пленарного засідання Генеральної асамблеї ПАЧЕС, яке відбулося  18-19 грудня 2013 року в м.Тбілісі (Грузія), розглянуто нові мандати та звіт про діяльність Парламентської Асамблеї. Також учасники засідання заслухали інформацію про діяльність Організації Чорноморського  економічного співробітництва (ЧЕС), Чорноморського банку торгівлі та розвитку (ЧБТР) та Міжнародного центру Чорноморських досліджень (МЦЧД).

В рамках загальної дискусії, участь у якій взяли керівники парламентських делегацій країн-членів Організації, обговорювалася тема “Від кризи до відновлення: формування нових шляхів до зростання, створення робочих місць і соціальної згуртованості в регіоні ЧЕС”.

Наша держава у згаданому розділі порядку денного була представлена Керівником Постійної делегації Верховної Ради України у ПАЧЕС О.А. Нетецькою, яка в своїй промові, відзначивши важливість обговорюваних питань, акцентувала увагу на необхідності збереження миру, зміцненні довіри між країнами регіону ОЧЕС і створенні умов для міжнародної безпеки.

 

 

У подальшому на розгляд Асамблеї було винесено доповіді й рекомендації трьох профільних комітетів.

В рамках Комітету з економічних, торговельних, технологічних і екологічних питань пані Г.Мілєва Георгієва (Болгарія) представила доповідь “Впровадження новітніх технологій у сучасному будівництві та архітектурі в  країнах-учасницях ЧЕС”.

Під час обговорення проекту доповіді і рекомендації, делегати зійшлися у думці про те, що, архітектурно-будівельна діяльність не може існувати і розвиватися без сприйняття світового досвіду та прогресивних тенденцій, застосування нових підходів у проектуванні будівель та без впровадження новітніх технологій і використання сучасних будівельних матеріалів. Була відзначена взаємовигідна співпраця у згаданій сфері серед країн-членів ЧЕС, формування договірно-правової бази, підписання угод по реалізації конкретних проектів.

В рамках Комітету з правових і політичних питань обговорювалася доповідь та рекомендація на тему “Роль місцевого самоуправління у зміцненні регіонального співробітництва між державами-членами ЧЕС” (доповідач – К.Папакоста-Сідіропулу, (Греція).

В ході дискусії делегати дійшли висновку про необхідність підвищення та закріплення статусу і повноважень адміністративних одиниць та місцевих органів влади з метою використання їх потенціалу у досягненні задач і цілей економічної, політичної, соціальної та культурної інтеграції в регіоні.

О.А.Нетецька, яка приймала участь в обговоренні, поінформувала присутніх про кроки, які робить Україна для децентралізації влади і розширення прав місцевих громад. Для більш плідного співробітництва в сфері місцевого самоврядування, було запропоновано створити постійно діючий Муніципальний форум країн Чорного моря.

В рамках Комітету з питань культури, освіти і соціальних питань обговорювалася доповідь та рекомендація на тему “Безробіття серед молоді і політика в сфері занятості в регіоні ЧЕС: необхідність розширення можливостей молодого покоління”  представлена Д.Бердзенішвілі (Грузія).

Відзначаючи системний характер згаданої проблеми, присутні дійшли висновку про необхідність пошуку колективного підходу до її вирішення та розробки моделей, що сприятимуть соціальному та фінансовому захисту молоді, створенню достойних робочих місць та підвищенню шансів працевлаштування молодих спеціалістів.

 Доповіді й рекомендації зі згаданих питань отримали позитивні відгуки і були схвалені в цілому.

У фінансовому розділі порядку денного заходу було заслухано Аудиторський звіт за 2013 фінансовий рік.

14 травня 2014 року відбулись вибори заступника Генерального секретаря ПАЧЕС з організаційних питань. За результатами голосування перемогу отримав представник Грецької Республіки Мілтіядіс Макріянніс.

Враховуючи складну ситуацію навколо виборів Генерального секретаря ПАЧЕС та з метою збереження представництва України в Міжнародному секретаріаті ПАЧЕС, Постійна делегація Верховної Ради України у ПАЧЕС відкликала кандидатуру К.О.Третяка. Таким чином, наступні вибори  Генерального секретаря ПАЧЕС мають відбутися під час 44-ї Генеральної асамблеї ПАЧЕС.

 

Висновки:

 

1.          Робота Української делегації на заході була активною та результативною, характерною рисою якої стало відстоювання національних інтересів нашої держави. У сесії взяло участь  9 народних депутатів України, що надало вагомості делегації.

2.          Постійна делегація Верховної Ради України у ПАЧЕС висловлює вдячність МЗС України та Посольству України в Грецькій Республіці за надання всебічного сприяння роботі народних депутатів України.

 

Пропозиції:

-   з метою належної підготовки переобрання представника України на посаду Генерального секретаря ПАЧЕС необхідно направити відповідні звернення до Голів парламентів країн-членів ПАЧЕС щодо його підтримки (до осені поточного року). Враховуючи, що ймовірним альтернативним кандидатом на згадану посаду буде представник Азербайджану, а також беручи до уваги особливості політичної системи Азербайджанської Республіки, необхідно терміново направити звернення до Президента Азербайджану про підтримку українського кандидата;

-   сформувати склад делегації Верховної Ради України для участі в осінніх засіданнях профільних комітетів ПАЧЕС;

-   звіт про участь делегації у 43-й Генеральній асамблеї ПАЧЕС у порядку інформування надіслати до Міністерства закордонних справ України.

 

 

 

Керівник Постійної делегації

Верховної Ради України у ПАЧЕС

 

О. НЕТЕЦЬКА