Кількість абзаців - 45 Розмітка (ліва колонка)


Про особливості приватизації державного пакету акцій відкритого акціонерного товариства "Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча" (Друге читання)

0. Вноситься народним депутатом України Матвієнковим С.А. (на заміну раніше поданого реєстр. N 5378 від 13.06.2000)  
1. Закон України  
2. Про особливості приватизації державного пакету акцій відкритого акціонерного товариства "Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча"  
3. Приватизація відкритого акціонерного товариства "Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча" (далі ВАТ ММК ім. Ілліча) здійснюється згідно з законодавством України про приватизацію з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.  
4. Стаття 1. Мета Закону  
5. Згідно з цим Законом метою приватизації державного пакету акцій ВАТ ММК ім. Ілліча є:  
6. - збільшення надходження коштів до Державного бюджету України;  
7. - забезпечення захисту прав та інтересів держави та працівників ВАТ ММК ім. Ілліча;  
8. - підвищення конкурентоспроможності ВАТ ММК ім. Ілліча.  
9. Стаття 2. Особливі принципи приватизації  
10. Приватизація державного пакету акцій ВАТ ММК ім. Ілліча здійснюється на основі таких принципів:  
11. - пріоритетного права трудового колективу на придбання акцій свого підприємства;  
12. - продаж державного пакету акцій по ринковій вартості;  
13. - продаж державного пакету акцій у розстрочку з урахуванням коефіцієнту інфляції;  
14. - створення сприятливих умов для залучення інвестицій.  
15. Стаття 3. Об'єкт приватизації  
16. Об'єктом приватизації згідно з цим Законом є пакет акцій, що належить державі у статутному фонді ВАТ ММК ім. Ілліча, на момент прийняття цього Закону.  
17. Стаття 4. Суб'єкти приватизації  
18. Суб'єктами приватизації згідно з цим Законом є:  
19. Фонд державного майна України;  
20. Покупець - закрите акціонерне товариство "Ілліч-Сталь" (засноване працівниками товариства - членами організації орендарів ММК ім. Ілліча).  
21. Стаття 5. Порядок приватизації  
22. Порядок приватизації передбачає:  
23. - визначення Фондом державного майна України вартості державного пакету акцій.  
24. Вартість державного пакету акцій визначається як ціна акцій ВАТ ММК ім. Ілліча в Позабіржовій фондовій торговій системі з 1 січня 2000 року по 1 липня 2000 року, але не нижче від номінальної вартості;  
25. - продаж пакету акцій, що належить державі у статутному фонді ВАТ ММК ім. Ілліча Покупцю шляхом укладання договору купівлі-продажу.  
26. Стаття 6. Порядок оплати державного пакету акцій ВАТ ММК ім. Ілліча  
27. Оплата за придбані акції здійснюється в два етапи:  
28. 30% вартості акцій Покупець сплачує протягом 30 календарних днів після підписання відповідного договору купівлі-продажу;  
29. залишок вартості акцій сплачується в порядку визначеному договором купівлі-продажу протягом року з моменту його підписання, з урахуванням коефіцієнту інфляції за відповідний період.  
30. У випадку несплати Покупцем чергового платежу відповідно до умов договору купівлі-продажу після його підписання, у власності Покупця залишаються акції пропорційно до сплаченої суми. Неоплачені Покупцем акції повертаються у державну власність.  
31. Стаття 7. Продаж об'єкта приватизації  
32. Продаж державного пакету акцій ВАТ "ММК ім. Ілліча" Покупцю проводить Фонд державного майна України відповідно до законодавства, з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.  
33. Стаття 8. Використання коштів отриманих від продажу державного пакету акцій ВАТ ММК ім. Ілліча  
34. Кошти, отримані від продажу акцій ВАТ ММК ім. Ілліча, спрямовуються до позабюджетного Державного фонду приватизації і розподіляється відповідно до чинних Законів України "Про Державний бюджет України" та "Про Державну програму приватизації.  
35. Прикінцеві положення  
36. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.  
37. 2. До приведення законодавства у відповідність із цим Законом нормативно-правові акти України застосовуються у частині, що не суперечить цьому Закону.  
38. 3. Кабінету Міністрів України у місячний термін:  
39. привести свої рішення у відповідність з цим Законом;  
40. забезпечити перегляд і скасування органами виконавчої влади прийнятих ними нормативно-правових актів, що не відповідають цьому Закону;  
41. відповідно до компетенції забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом.  
42. 4. Фонду державного майна України у місячний термін, відповідно до цього Закону:  
43. визначити вартість державного пакету акцій ВАТ ММК ім. Ілліча;  
44. заключити з Покупцем договір купівлі-продажу.