Кількість абзаців - 23 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Закону України ''Про захист людини від впливу іонізуючих випромінювань'' (Друге читання)

0. Проект  
1. ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до Закону України "Про захист людини від впливу іонізуючих випромінювань"  
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:  
3. I. Внести до Закону України "Про захист людини від впливу іонізуючих випромінювань" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 22, ст. 115) такі зміни:  
4. 1. У назві та тексті Закону слова "іонізуючих випромінювань" замінити словами "іонізуючого випромінювання".  
5. 2. Примітку до частини першої статті 5 викласти у такій редакції:  
6. "*Мілізіверт (мЗв) - похідна від одиниці вимірювання еквівалентної та ефективної дози іонізуючого опромінення - зіверт (Зв) (у системі CI). Позасистемна одиниця - бер (1мЗв дорівнює 0,1 бера)".  
7. 3. У статті 8:  
8. а) у частині другій слова "протягом перших десяти діб" замінити словами "протягом перших двох тижнів після аварії";  
9. б) у частині третій слова "протягом не більш як одного тижня" замінити словами "протягом перших двох тижнів після аварії";  
10. в) частину четверту після слів "може перевищити 50 мілігрей" доповнити словами "для дітей або 200 мілігрей для дорослих";  
11. г) частину п'яту виключити;  
12. ґ) примітку до частини четвертої викласти у такій редакції:  
13. "*Мілігрей (мГр) - похідна від одиниці вимірювання поглиненої дози іонізуючого опромінення - грей (Гр) (у системі CI). Позасистемна одиниця - рад (1 мГр дорівнює 0,1 рада)".  
14. 4. Статтю 10 доповнити абзацом такого змісту:  
15. "оповіщення населення у разі виникнення радіаційної аварії".  
16. 5. У частинах третій і четвертій статті 11 слова "екологічний паспорт території" замінити словами "радіаційно-екологічний паспорт території".  
17. 6. У частині першій статті 12:  
18. а) в абзаці шостому слова "та захоронення побутових радіоактивних відходів" виключити;  
19. б) в абзаці восьмому слова "та умов для збирання і захоронення побутових радіоактивних відходів" виключити.  
20. 7. В абзаці першому статті 13 слова "в установленому Кабінетом Міністрів України порядку" виключити.  
21. 8. В абзаці першому частини першої статті 14 слова "аварійну готовність ядерних установок і джерел іонізуючого випромінювання" замінити словами "готовність до ліквідації радіаційних аварій".  
22. II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.