Кількість абзаців - 14 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Верховної Ради України (Друге читання)

0. Закон України Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Верховної Ради України  
1. У зв'язку з прийняттям Закону України від 24 грудня 1999 року "Про внесення змін до Кодексу законів про працю України" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 6-7, ст. 41) Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:  
2. І. Внести зміни до таких актів Верховної Ради України:  
3. 1. У частині першій статті 9 Закону України "Про підприємництво" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 14, ст.168) слова "(контракту, угоди)" виключити.  
4. 2. В абзаці першому пункту 3.7 Положення про Інститут законодавства Верховної Ради України, затвердженого Постановою Президії Верховної Ради України від 7 жовтня 1994 року "Про утворення Інституту законодавства Верховної Ради України" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 42, ст.387), слово "(контракту)" виключити.  
5. 3. В абзаці першому частини першої статті 2.1, частинах другій і третій статті 3.2, частині першій статті 3.3, частині першій статті 3.4, частині першій статті 4.3, частині першій статті 4.4 Положення про консультанта депутатської групи (фракції) Верховної Ради України, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 13 жовтня 1995 року (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 36, ст.280), слово "(контракт)" у всіх відмінках виключити.  
6. 4. В абзаці першому частини першої статті 2.1, частинах першій і другій статті 3.2, частинах першій і другій статті 3.3, частині першій статті 3.4 Положення про помічника - консультанта народного депутата України, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 13 жовтня 1995 року (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 37, ст. 283; 1999 р., N 18, ст. 169), слово "(контракт)" у всіх відмінках виключити.  
7. ІІ. Визнати такими, що втратили чинність:  
8. 1. Абзац четвертий пункту 7 Постанови Президії Верховної Ради Української РСР від 17 січня 1991 року "Про статус Академії наук Української РСР" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991р., N 6, ст. 40).  
9. 2. Абзац другий пункту 2 Постанови Президії Верховної Ради України від 30 серпня 1991 року "Про Українське незалежне інформаційне агентство новин (УНІАН)" (Відомості Верховної Ради України, 1991р., N 44, ст. 589).  
10. 3. Постанову Президії Верховної Ради України від 6 квітня 1992 року "Про впровадження контрактної системи в роботі з кадрами в редакції газети "Голос України".  
11. 4. Постанову Президії Верховної Ради України від 30 квітня 1992 року "Про статут редакції журналу Верховної Ради України "Віче" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р.,N 30, ст. 435).  
12. 5. Підпункт 8 пункту 2 Постанови Верховної Ради України від 2 березня 1999 року "Про заходи щодо запобігання кризі в державному секторі галузі зв'язку України" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 17, ст.126).  
13. ІІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.