Кількість абзаців - 34 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил (Третє читання)

0. Проект  
1. ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил  
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:  
3. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:  
4. 1. Статтю 70 Кримінального кодексу України викласти у такій редакції:  
5. "Стаття 70. Контрабанда  
6. Контрабанда, тобто переміщення через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю культурних цінностей, отруйних, сильнодіючих, радіоактивних, вибухових речовин, зброї та бойових припасів (крім гладкоствольної мисливської зброї та бойових припасів до неї), горілчаних, тютюнових виробів та сирого тютюну, -  
7. карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років з конфіскацією майна або без такої.  
8. Ті ж дії, вчинені за попереднім зговором групою осіб або особою, раніше судимою за злочин, передбачений цією статтею, -  
9. караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з конфіскацією майна".  
10. 2. У Митному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 16, ст.203, N 35, ст.511; 1994 р., N 20, ст.116; 2000 р., №38, ст.318):  
11. 1) статтю 100 викласти у такій редакції:  
12. "Стаття 100. Контрабанда  
13. Переміщення через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю культурних цінностей, отруйних, сильнодіючих, радіоактивних, вибухових речовин, зброї та бойових припасів (крім гладкоствольної мисливської зброї та бойових припасів до неї), горілчаних, тютюнових виробів та сирого тютюну, а також наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів є контрабандою і карається відповідно до закону";  
14. 2) пункт 10 статті 15 викласти в такій редакції:  
15. "10) під "предметами" - будь-які предмети (товари, транспортні засоби, валюта, цінності, речі тощо), що переміщуються через митний кордон України";  
16. 3) абзац перший статті 116 викласти у такій редакції:  
17. "Переміщення предметів через митний кордон України поза митним контролем, тобто переміщення предметів через митний кордон поза місцем розташування митниці, поза часом здійснення митного оформлення або з незаконним звільненням від митного контролю, за відсутності ознак контрабанди, чи вчинення підготовчих дій до такого порушення".  
18. 3. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради України, 1984 р., додаток до N 51, ст.1122):  
19. 1) статтю 2 викласти у такій редакції:  
20. "Стаття 2. Законодавство про адміністративні правопорушення  
21. Законодавство про адміністративні правопорушення складається з цього Кодексу та інших законів України.  
22. Закони України до включення їх у встановленому порядку до цього Кодексу застосовуються безпосередньо.  
23. Положення цього Кодексу поширюються і на адміністративні правопорушення, відповідальність за вчинення яких передбачена законами, ще не включеними до Кодексу.  
24. Питання щодо адміністративної відповідальності за порушення митних правил регулюються Митним кодексом України";  
25. 2) статті 208, 208-1, 209 та 234 виключити;  
26. 3) у статті 221 та частині першій статті 294 цифри "208-1" виключити;  
27. 4) у пункті 1 частини першої статті 255:  
28. у абзаці другому цифри "208-1" виключити;  
29. абзац "органів Державної інспекції Української РСР по контролю за вивезенням матеріальних цінностей (стаття 208-1)" виключити;  
30. 5) у статті 313:  
31. у пункті 1 слово і цифри "статтею 208-1" виключити;  
32. у пункті 2 абзац "митних органів - у справах про адміністративні правопорушення, передбачені частиною другою статті 208, статтями 208-1, 209 цього Кодексу" виключити.  
33. II. Цей Закон набирає чинності з дня опублікування.