Кількість абзаців - 19 Розмітка (ліва колонка)


про внесення змін і доповнень до Закону України "Про лізинг" (ВИТЯГ) (Третє читання)

0. Проект  
1. (5.04.2001)  
2. ЗАКОН УКРАЇНИ  
3. Про внесення змін до Закону України "Про лізинг"  
4. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:  
5. І. Внести зміни до Закону України "Про лізинг" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 16, ст. 68, 1999 р., N 9-10, ст. 67), виклавши його в такій редакції:  
6. "ЗАКОН УКРАЇНИ  
7. "Про лізинг"  
8. Цей Закон визначає поняття лізингу, а також загальні правові та економічні засади його здійснення.  
9. Стаття 2. Види та форми лізингу  
10. І. Залежно від особливостей здійснення лізинг може бути двох видів - фінансовий або оперативний. Фінансовий лізинг - договір прямого чи непрямого лізингу, відповідно до якого лізингоодержувачу передається у користування на визначений договором строк майно (предмет лізингу), яке може бути набуте лізингоодержувачем у власність після закінчення строку користування ним на умовах, визначених договором. Оперативний лізинг - договір прямого лізингу, відповідно до якого лізингоодержувачу передається у користування майно (предмет лізингу), яке підлягає обов'язковому поверненню лізингодавцю після закінчення визначеного договором строку користування ним.  
11. 2. Залежно від форми здійснення лізинг може бути зворотним, пайовим, міжнародним чи іншої форми, що прямо не заборонено законом.  
12. Зворотний лізинг - договір лізингу, відповідно до якого предмет лізингу придбавається лізингодавцем у власника для наступної (зворотної) передачі йому ж у лізинг.  
13. Пайовий лізинг - договір фінансового лізингу, що передбачає участь двох та більше кредиторів, які надають лізингодавцю кредит на придбання предмета лізингу.  
14. Міжнародний лізинг - договір лізингу, що укладається між сторонами, які перебувають під юрисдикцією різних держав, і передбачає перетинання відповідним майном, послугами та платежами державних кордонів.  
15. Допускається укладення лізингових договорів будь-яких інших форм, що прямо не заборонені законом.  
16. Стаття 3. Предмет лізингу  
17. 1. Предметом лізингу може бути промислова установка, засоби виробництва чи інше устаткування, а також будь-яке інше не вилучене із цивільного обігу (обороту) індивідуально визначене неспоживне майно, віднесене чинним законодавством до основних фондів, за винятком майна, заборона передачі якого в лізинг передбачена законом.  
18. 2. Не можуть бути предметом лізингу земельні ділянки та інші природні об'єкти, цілісні майнові комплекси підприємств та їх структурних підрозділів (філій, цехів, дільниць), об'єкти державної та комунальної власності.