Кількість абзаців - 8 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення зміни до статті 18 Закону України ''Про засади функціонування ринку природного газу'' (Друге читання)

0. ПРОЕКТ
 
1. Закон України
Про внесення зміни до статті 18 Закону України «Про засади функціонування ринку природного газу»
 
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
3. 1. Статтю 18 Закону України «Про засади функціонування ринку природного газу»
 
4. (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 48, ст. 566; із змінами, внесеними Законом України
 
5. від 7 липня 2011 року № 3610-VІ) доповнити частиною десятою такого змісту:
 
6. «10. На поточні рахунки із спеціальним режимом використання гарантованих постачальників, їх структурних підрозділів, а також підприємств, що здійснюють продаж природного газу гарантованим постачальникам, не може бути звернено стягнення за зобов’язаннями суб'єктів ринку природного газу. Операції на поточних рахунках із спеціальним режимом використання не підлягають призупиненню.».
 
7. 2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.