Кількість абзаців - 7 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення доповнень до деяких законів України (щодо порядку використання фонограм) (Друге читання)

0. Проект  
1. ЗАКОН УКРАЇНИ  
2. Про внесення доповнень до деяких законів України  
3. У Законi України "Про захист прав споживачів" пункт 1 статті 18 доповнити новим абзацом 10 такого змісту:  
4. "вказівку на використання під час надання розважальних послуг музичного характеру виконавцями музичних творів фонограм із власним виконанням та (або) фонограми музичного супроводу власного виконання ". Наступні абзаци пункту вважати відповідно абзацами 11, 12.  
5. - доповнити Закон України "Про рекламу" новою статтею 26 такого змісту:  
6. "Вказівка на використання під час надання розважальних послуг музичного характеру виконавцями музичних творів фонограми із власним виконанням та (або) фонограми музичного супроводу власного виконання має міститись на афішах, в інших рекламних засобах стосовно конкретної розважальної послуги і займати не менше 5% від загальної площі (обсягу) всієї реклами. Відповідно змінити нумерацію подальших статей чинного закону.