Кількість абзаців - 12 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Закону України ''Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів'' (Друге читання)

0. Проект  
1. Закон України  
2. Про внесення змін до Закону України "Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів"  
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:  
4. 1. Внести до Закону України"Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., №10, ст.60) такі зміни:  
5. 1. Абзац 6 статті 1 викласти у такій редакції: "обіг наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів - діяльність, пов`язана з культувуванням рослин, що містять наркотичні речовини; розробкою, виробленням, виготовленням, зберіганням, розподілом, перевезенням, пересиланням, відпусканням, реалізацією, ввезенням на територію України, вивезенням з території України, використанням, знищенням наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів, дозволених згідно з законодавством України;".  
6. 2. Абзац 12 статті 1 після слова "затверджуються" доповнити словами: "Кабінетом Міністрів України за поданням Комітету" і новим реченням у такій редакції: "Порядок внесення змін і доповнень до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів, що підлягають контролю в Україні, встановлюється Кабінетом Міністрів України".  
7. 3. Статтю 6 викласти у такій редакції: "Основні види діяльності, пов`язані з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів: культивування рослин, що містять наркотичні речовини; розробка, розподіл, ввезення, вивезення, знищення наркотичних засобів і психотропних речовин, а також виготовлення наркотичних засобів таблиці ІІ, психотропних речовин таблиці ІІ і ІІІ, прекурсорів, занесених до списку №1 таблиці ІV здійснюється державними підприємствами, установами, організаціями в порядку, встановленому цим Законом і нормативно-правовими актами, що приймаються відповідно до нього. Виготовлення і реалізація психотропних речовин, занесених до списку №2 таблиці ІІІ, а також препаратів, зазначених у пункті 3 статті 5 цього Закону, здійснюються підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності при наявності ліцензії на право виготовлення і реалізації конкретного засобу чи речовини. Всі види діяльності, пов`язані з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів здійснюються відповідно до законодавства України лише після одержання ліцензії на конкретний вид діяльності. Порядок здійснення цієї діяльності та видачі зазначених ліцензій встановлюються Кабінетом Міністрів України".  
8. 4. У частині першій статті 10 слово "державними" вилучити.  
9. 5. Частину третю статті 15 після слова "придбавати" доповнити "виготовляти".  
10. 6. У статтях 17 і 18 слова "Державні підприємства" вилучити і доповнити словами "юридичні особи, які мають ліцензії на здійснення діяльності".  
11. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.