Кількість абзаців - 12 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення доповнення до статті 40 Закону України "Про фізичну культуру і спорт" (Друге читання)

0. Проект
 
1. З А К О Н У К Р А Ї Н И
 
2. Про внесення доповнення до статті 40 Закону України "Про фізичну культуру і спорт" (щодо страхування учасників змагань)
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Статтю 40 Закону України "Про фізичну культуру і спорт" (3808-12) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 14, ст. 80; 1999 р., N 34, ст. 271; 2000 р., N 13, ст. 101; 2001 р., N 41, ст. 200; 2005 р., N 5, ст. 122, N 11, ст. 204; 2006 р., N 22, ст. 184; 2007 р., N 34, ст. 443,
2010 р., №7, ст. 50)доповнити наступними абзацами:
 
5. "Життя та здоров’я учасників спортивних змагань, на час проведення спортивних змагань, підлягають обов’язковому страхуванню.
 
6. Порядок страхування життя та здоров’я учасників спортивних змагань та порядок здійснення страхового відшкодування, визначаються Кабінетом Міністрів України".
 
7. ІІ. Прикінцеві положення
 
8. 1. Цей закон набирає чинності з 1 січня 2011.
 
9. 2. Кабінету міністрів України протягом трьох місяців з дня опублікування цього Закону:
 
10. - привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом та забезпечити видання нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону;
 
11. - забезпечити приведення міністер-ствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.