Кількість абзаців - 8 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до статті 40 Закону України ''Про регулювання містобудівної діяльності'' (щодо переліку замовників, які не залучаються до пайової участі) (Друге читання)

0. ПРОЕКТ
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. «Про внесення змін до статті 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» (щодо переліку замовників, які не залучаються до пайової участі)
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4.

 
5. 1. Частину четверту статті 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., №34, ст. 343) доповнити новим абзацом такого змісту:
 
6. «9) об’єктів інженерної, транспортної інфраструктури, об’єктів енергетики, зв’язку та дорожнього господарства (крім об’єктів дорожнього сервісу)».
 
7. 2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.