Кількість абзаців - 12 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення зміни до статті 13 Закону України ''Про охорону дитинства'' щодо посилення соціального захисту прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу (Друге читання)

0. Закон України
 
1. Про внесення зміни до статті 13 Закону України
 
2. "Про охорону дитинства" (щодо посилення соціального захисту прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу)
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Статтю 13 Закону України "Про охорону дитинства" (Відомості Верховної Ради України, 2001р., № 30, ст.142 ) доповнити абзацом десятим такого змісту:
 
5. «Прийомним сім’ям, в яких проживає та виховується троє і більше дітей; дитячим будинкам сімейного типу; сім’ям (або одиноким особам), які разом проживають і виховують троє і більше дітей, враховуючи тих, що передані їм під опіку і піклування, які не менш ніж рік відповідно до законодавства виховують та утримують дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, встановлюються пільги, передбачені абзацами четвертим - дев’ятим цієї статті».
 
6. У зв’язку з цим абзаци одинадцятий — сімнадцятий вважати відповідно абзацами дванадцятим — вісімнадцятим.
 
7. ІІ. Прикінцеві положення.
 
8. 1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2012 року.
 
9. 2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк:
 
10. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
11. забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.