Кількість абзаців - 2 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до статті 11 Закону України "Про податок на додану вартість" (Друге читання)

0. Проект Закон України Про внесення змін до статті 11 Закону України "Про податок на додану вартість" Верховна Рада України постановляє:  
1. 1. У пункті 11.5 статті 11 Закону України "Про податок на додану вартість" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., №21, ст.156; ст.305) в останньому (дев'ятому) абзаці слова і цифри "1 січня 1999 року" замінити словами і цифрами "1 січня 2001 року". 2. Цей закон набирає чинності з дня його опублікування.