Кількість абзаців - 17 Розмітка (ліва колонка)


Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв'язку з порушенням термінів їх виплати (Друге читання)

0. Проект ЗАКОН УКРАЇНИ Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв'язку з порушенням термінів їх виплати  
1. Стаття 1. Всі підприємства, установи та організації здійснюють компенсацію громадянам втрати частини доходів у випадку порушення встановлених термінів виплати доходів, у тому числі з вини власника або уповноваженого ним органу (особи).  
2. Стаття 2. Компенсація громадянам втрати частини доходів у зв'язку з порушенням термінів їх виплати (далі - компенсація) провадиться у разі затримки на один і більше календарних місяців виплати доходів, нарахованих громадянам за період починаючи з 1 січня 1998 року.  
3. Під доходами у цьому Законі розуміються грошові доходи громадян, що вони одержують на території України і не мають разового характеру:  
4. пенсії;  
5. соціальні виплати;  
6. стипендії;  
7. заробітна плата (грошове забезпечення) та інші.  
8. Стаття 3. Сума компенсації обчислюється шляхом множення суми нарахованого, але не виплаченого громадянину доходу за відповідний місяць (після утримання податків і платежів) на коефіцієнт інфляції в період невиплати доходу (інфляція місяця, за який виплачується доход, і місяця перед виплатою суми заборгованості до уваги не береться).  
9. Стаття 4. Виплата громадянам суми компенсації провадиться у тому ж місяці, у якому здійснюється виплата заборгованості за відповідний місяць.  
10. Стаття 5. Своєчасно не отриманий з вини громадянина дохід компенсації не підлягає.  
11. Стаття 6. Компенсацію виплачують за рахунок:  
12. власних коштів - підприємства, установи і організації, що перебувають на господарському розрахунку, а також об'єднання громадян;  
13. коштів відповідного бюджету - підприємства, установи і організації, що фінансуються чи дотуються з бюджету;  
14. коштів Пенсійного фонду України, Фонду соціального страхування України, інших цільових соціальних фондів, а також коштів, що спрямовуються на їх виплату з бюджету;  
15. Стаття 7. Відмова власника або уповноваженого ним органу (особи) у виплаті компенсації може бути оскаржена громадянином у судовому порядку.  
16. Відповідальність власника або уповноваженого ним органу (особи) за несвоєчасну виплату доходів визначається відповідно до законодавства.