Кількість абзаців - 12 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законів України щодо убезпечення пенсійних активів (Друге читання)

0. Проект
 
1. Закон України
 
2. Про внесення змін до деяких законів України щодо убезпечення пенсійних активів
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести зміни до таких законів України:
 
5. 1. У Законі України «Про банки і банківську діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 5-6, ст. 30; 2002 р., № 5, ст. 30; 2006 р., № 8, ст. 90, № 13, ст. 110, № 16, ст. 134; 2010 р., № 2-3, ст. 11):
 
6. 1) статтю 93 доповнити частиною такого змісту:
 
7. «Розпорядження пенсійними активами Накопичувального пенсійного фонду та активами недержавних пенсійних фондів здійснюється відповідно до Законів України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» та «Про недержавне пенсійне забезпечення.»;
 
8. 2) частину першу статті 96 доповнити пунктом 3-1 такого змісту:
«3-1) вимоги Пенсійного фонду України щодо зобов’язань перед Накопичувальним пенсійним фондом та вимоги недержавних пенсійних фондів; «.
 
9. 2. У пункті 4 частини третьої статті 45 Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 47-48, ст. 372; із змінами, внесеними Законом України від 7 липня 2011 року № 3610-VІ) слова «або введення щодо нього режиму санації» замінити словами «, введення щодо нього режиму санації або призначення тимчасової адміністрації зберігача».
 
10. 3. У пункті 1 частини другої статті 99 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 49-51, ст. 376; із змінами, внесеними Законом України від 8 липня 2011 року № 3668-VІ) слова «ліцензію, видану Національним банком України,» замінити словами «банківську ліцензію».
 
11. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.