Кількість абзаців - 10 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до статті 37 Закону України "Про виконавче провадження" щодо збільшення обсягів дохідної частини бюджетів фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування (Друге читання)

0. Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до статті 37 Закону України «Про виконавче провадження» щодо збільшення обсягів дохідної частини бюджетів фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
5. 1. У Законі України „Про виконавче провадження» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 24, ст. 207 із змінами, внесеними Законом України 04.11.2010 № 2677-VІ):
 
6. 1) частину третю статті 37 викласти у такій редакції:
 
7. «3. Виконавче провадження з підстави, передбаченої пунктом 15 частини першої цієї статті, не зупиняється за рішеннями про виплату заробітної плати, відшкодування матеріальної (майнової) шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю, стягнення аліментів, а також за рішеннями про стягнення заборгованості з оплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до органів Пенсійного фонду України і заборгованості з оплати внесків до фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, яка виникла до 1 січня 2011року. Під час примусового виконання рішень суду про стягнення заборгованості з оплати внесків до фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, яка виникла до 1 січня 2011року, і заборгованості цих підприємств з оплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до органів Пенсійного фонду України стягнення на основні засоби, що використовуються у процесі виробництва, не звертається.»
 
8. ІІ. Прикінцеві положення.
 
9. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного після дня його опублікування.