Кількість абзаців - 42 Розмітка (ліва колонка)


про Загальнодержавну цільову соціальну програму захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2012-2016 роки (Друге читання)

0. Проект
 
1. Закон України
 
2. Про Загальнодержавну цільову соціальну програму захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2012—2016 роки
 
3.

 
4.

 
5. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
6. 1. Затвердити Загальнодержавну цільову соціальну програму захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2012—2016 роки (далі — Програма), що додається.
 
7. 2. Кабінету Міністрів України:
 
8. забезпечити виконання Програми;
 
9. під час формування Державного бюджету України на відповідний рік передбачати видатки на фінансування заходів Програми виходячи з фінансових можливостей державного бюджету і показників економічного та соціального розвитку;
 
10. забезпечити перегляд і скасування державних програм, заходи яких включені до Програми.
 
11. 3. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2012 року.
 
12. Загальнодержавна цільова соціальна програма захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2012—2016 роки
 
13. Мета Програми
 
14. Метою Загальнодержавної цільової соціальної програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2012—2016 роки (далі — Програма) є послідовне зниження ризику виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру (далі — надзвичайні ситуації), підвищення рівня безпеки населення і захищеності територій від наслідків таких ситуацій шляхом забезпечення сталого розвитку вітчизняної економіки.
 
15. Шляхи та способи розв’язання проблеми
 
16. Можливі два варіанти розв’язання проблеми.
 
17. Перший варіант передбачає продовження виконання чинних державних програм із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій або з ліквідації їх наслідків.
 
18. Зазначений варіант не забезпечує комплексного розв’язання проблеми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій через недостатній обсяг фінансування та неналежний рівень організації відповідних заходів.
 
19. Згідно з другим, оптимальним варіантом планується розроблення загальнодержавної програми, що передбачає здійснення першочергових заходів щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій із включенням до неї окремих заходів програм, які з прийняттям Програми втрачають чинність.
 
20. Розв’язання проблеми згідно з другим варіантом здійснюється за такими напрямами:
 
21. інженерний захист територій від надзвичайних ситуацій;
 
22. запобігання виникненню та ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій на об’єктах і територіях, що характеризуються незадовільним техногенним та екологічним станом;
 
23. очищення територій від вибухонебезпечних предметів;
 
24. реабілітація територій, забруднених внаслідок військової діяльності;
 
25. гідрометеорологічне забезпечення;
 
26. проведення матеріально-технічного переоснащення органів управління та сил цивільного захисту, розвиток вітчизняного виробництва рятувальної техніки;
 
27. підвищення ефективності оперативного реагування на надзвичайні ситуації.
 
28. Програма виконується шляхом:
здійснення заходів щодо:
- протизсувного та протикарстового захисту територій;
- реабілітації територій, забруднених внаслідок військової діяльності;
- ліквідації наслідків небезпечних екзогенних процесів на державному підприємстві "Солотвинський солерудник", які пов’язані з просіданням поверхні, утворенням карстових і провальних зсувів, а також щодо консервації шахт №8 і 9 та екологічної реабілітації смт. Солотвино у Закарпатській області;
- вирішення соціальних та інфраструктурних питань в галузі гідрометеорологічної діяльності;
- технічного переоснащення аварійно-рятувальних підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту МНС;
- реконструкції систем централізованого оповіщення населення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій;
- здійснення контролю за греблями гідроспоруд;
- застосування продукції вітчизняного науково-промислового комплексу під час проведення технічного переоснащення сил цивільного захисту та інших формувань, які залучаються до робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;
проведення комплексу робіт з:
- берегоукріплення Азовського та Чорного морів;
- приведення дніпровських судноплавних гідротехнічних споруд (шлюзів) у безпечний стан;
- вилучення вибухонебезпечних залишків технологічних продуктів виробництва тротилу на території державного підприємства "Горлівський хімічний завод";
- поводження з небезпечними берилійвмісними відходами на території державного науково-виробничого підприємства "Захід" (м. Київ);
- санації територій та об’єктів ВАТ "Радикал" (м. Київ);
- ліквідації екологічних і соціальних наслідків довготривалого видобутку нафти та озокериту на території м. Борислава Львівської області;
- захисту територій і населених пунктів Сокальського району та м. Червонограда Львівської області від підтоплення, пов’язаного із забезпеченням функціонування та ліквідацією вуглевибудовних підприємств державного підприємства "Львіввугілля";
- консервації Домбровського кар’єру, зокрема рекультивації зовнішніх відвалів №1 і 4 та хвостосховищ №1 і 2 ВАТ "Оріана" (м. Калуш Івано-Франківської області);
- утилізації не придатних для подальшого використання джерел іонізуючого випромінювання;
- задоволення потреби гідрометеорологічних підрозділів у засобах вимірювальної техніки та впровадження у їх діяльність сучасних технологій проведення спостережень і прогнозування;
- створення необхідної інфраструктури для наближення місць розміщення підрозділів спеціальної авіації до районів її застосування;
- формування системи моніторингу та прогнозування надзвичайних ситуацій на основі постійно діючих центрального та регіональних координаційних органів;
- створення оперативного матеріального резерву МНС для забезпечення реагування на надзвичайні ситуації та надання невідкладної допомоги постраждалому населенню;
- створення локальних систем виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій на 1276 хімічно небезпечних об’єктах, оповіщення населення у зонах можливого ураження та персоналу таких об’єктів у разі виникнення аварій.
 
29. Державного замовника Програми наведено у додатку 1.
 
30. Завдання і заходи з виконання Програми наведені в додатку 2.
 
31. Очікувані результати, ефективність Програми
 
32. Виконання Програми дасть змогу:
 
33. забезпечити належний рівень безпеки населення, захищеності територій, об’єктів виробництва і соціально-культурної сфери від надзвичайних ситуацій;
 
34. знизити ризик виникнення надзвичайних ситуацій та мінімізувати їх наслідки;
 
35. удосконалити механізм проведення моніторингу і прогнозування надзвичайних ситуацій;
 
36. підвищити ефективність використання коштів, які спрямовуються на здійснення заходів щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;
 
37. провести матеріально-технічне переоснащення підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту та державних спеціалізованих аварійно-рятувальних служб МНС, підвищити ефективність їх функціонування.
 
38. Очікувані результати виконання Програми наведено в додатку 3.
 
39. Обсяги та джерела фінансування
 
40. Орієнтовний обсяг фінансування Програми становить 12 220,104 млн. гривень, з них за рахунок державного бюджету — 10 324,84 млн., місцевих бюджетів — 611,764 млн., інших джерел — 1 283,5 млн. гривень.
 
41. Обсяг фінансування Програми уточнюється щороку під час складання проектів державного та місцевого бюджетів на відповідний рік.