Кількість абзаців - 11 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до статті 1 Закону України ''Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування (Друге читання)

0. ПРОЕКТ
 
1. Закон України
 
2. Про внесення змін до статті 1 Закону України «Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування»
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. 1. Внести до статті 1 Закону України «Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування» (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 37, ст. 237; 1998 р., № 49, ст. 303; 1999 р., № 38, ст. 349; 2001 р., № 2-3, ст. 10; 2002 р., № 12-13, ст. 92; 2003 р., № 10-11, ст. 86, № 33, ст. 267; 2004 р., № 2, ст. 6, № 17-18, ст. 250; 2005 р., № 7-8, ст. 162, № 17-19, ст. 267; 2006 р., № 9, № 10-11, ст. 96; 2007 р., № 7-8, ст. 66; 2008 р., № 5-6, № 7-8, ст. 78, № 27-28, ст. 253; 2011 р., № 2-3, ст. 11, № 31, ст. 301) такі зміни:
 
5. 1) у частині першій:
 
6. пункт 7 викласти у такій редакції:
 
7. «7) підприємства, установи та організації незалежно від форм власності, а також фізичні особи, які набувають право власності на легкові автомобілі, крім випадків забезпечення легковими автомобілями інвалідів згідно із законодавством та успадкування легкових автомобілів за законом; «;
 
8. в абзаці другому пункту 9 слова «першої групи основних фондів згідно із Законом України «Про оподаткування прибутку підприємств» замінити словами і цифрою «групи 3 основних засобів та інших необоротних активів згідно з Податковим кодексом України»;
 
9. 2) у частині другій слова «при відчуженні легкових автомобілів» замінити словами і цифрою «під час набуття права власності на легкові автомобілі у випадках, зазначених у пункті 7 цієї статті».
 
10. 2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.